Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ32ab25aef9d20cc-googlemap-00000000-QINU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na mapie
ZSP nr 2 Fot. Rachel

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 mieści się w zabytkowej budowli zwanej pałacem Fermora. W latach 1958 – 1959 budynek został odbudowany i zaadoptowany na potrzeby Technikum Młynarskiego i Zasadniczej Szkoły Młynarskiej, przeniesionych z Cieszyna. W Kwidzynie pracowały wówczas cztery młyny państwowe. Szkoła początkowo miała siedzibę w gmachu obecnej Biblioteki Miejsko - Powiatowej, a od roku 1959 przeniosła się do pałacu byłej regencji. W następnych latach, w oparciu o posiadaną bazę lokalową i dydaktyczną, w szkole otwierane były inne kierunki kształcenia. Przez długie lata 1963 – 1996 szkoła miała młyn szkoleniowo – produkcyjny „Piekarniak”. W latach 1976 – 1996 istniało tu Liceum Medyczne. W 1975 roku utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 2, największą szkołę w mieście.

W 1986 roku szkoła otrzymała imię Marii Skłodowskiej – Curie. Obecnie jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie.

Dyrektorami placówki byli: Jan Oppmann, Zbigniew Radomski, Władysław Paciorek i Henryk Czyżewski.

Z bogatą historią tej placówki oświatowej związali swe życiorysy tacy pedagodzy jak: Zofia Armatys, Anna Baraniak, Elżbieta Barganowska, Antoni Barganowski, Irena Bartkowska, Grażyna Borecka, Agnieszka Brechun, Marzena Burczyńska, Elżbieta Delęgowska, Bogusław Domaradzki, Krystyna Dubieniecka, Iwona Grodecka - Trautsolt, Franciszek Horbowiec, Anna Jabłońska, Mieczysława Jamrozik, Halina Kędziera, Jolanta Klimek, Teresa Komorowska, Kazimierz Kundzicz, Zbigniew Miotke, Mirosława Piotrowska, Andrzej Zdzisław Rożniata, Władysław Ryłko, Marian Soliwoda, Alicja Szwed, Janina Tkaczyk, Bronisław Tokarski, Tadeusz Tyszkowski, Bożena Wiercińska, Barbara Wojtaszek, Marek Woźniak.

W 2013 roku, z okazji okrągłej rocznicy powstania tej placówki, wydano publikację "Święto Szkoły - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie - 60 lat".

Teraźniejszość

DYREKTOR ZSP Nr 2:

  • Henryk Czyżewski

ZASTĘPCY DYREKTORA:

  • Grażyna Borecka

Dane teleadresowe:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

ul. Katedralna 5

82 – 500 Kwidzyn

Tel. (055) 279 3716, (055) 279 3717

Fax:. (055) 279 2014

Strona internetowa

Strona szkoły

e-mail: zsp2@powiatkwidzynski.pl

Źródło

Przewodnik po Powiślu. Powiat Kwidzyński 2007

Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic 1982