Antoni Barganowski

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Antoni Andrzej Barganowski - ur. 2 grudnia 1953 roku w Kwidzynie.

 • absolwent LO im. Stefana Żeromskiego w Kwidzynie (1972)
 • ukończył historię na UG (1977)
 • daty ukończenia studiów podyplomowych: religioznawstwo z filozofią (1986), politologia (1990), geografia (2001)
 • nauczyciel dyplomowany historii, geografii i WoS w ZSZ nr 2 (od 2001 r. ZSP nr 2) im. Marii Skłodowskiej - Curie (od 1977 r. do chwili obecnej)
 • doradca metodyczny z historii i WoS w WOM Elbląg (1988-1992)
 • nagrody m.in.:
 • odznaczony w 1988 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • pracował dodatkowo w niepełnym wymiarze godzin w I LO, II LO (1994-2001),ZSZ nr 1 oraz od 2003 roku w LO dla Dorosłych "Żak"
 • Radny Rady Powiatu Kwidzyńskiego od 1998 roku (III kadencja) - m.in. przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2001-2006), wiceprzewodniczący Rady Powiatu (od 2006 r.), przewodniczący Klubu Radnych SLD (od 1998 r.)
 • członek PTTK (od 1982 r.), Instruktor Krajoznawstwa Polski (od 1997 r.), przodownik turystyki pieszej (od 1997 r.) i kolarskiej (od 2008 r.)
 • członek TMZK (od 1978 r.) - Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej od 2007 roku

Regionalista i krajoznawca, autor ponad 30 artykułów i 5 książek o tematyce historyczno - krajoznawczej dot. głównie ziemi kwidzyńskiej. W 2007 roku ukazał się Przewodnik po Powiślu. Powiat Kwidzyński, którego jest współautorem.

Jest aktywnym filokartystą. Posiada największą kolekcję pocztówek ukazujących ziemię kwidzyńską.

 • żona Elżbieta (nauczyciel)
 • troje dzieci: Małgorzata (ur.1976 r.), Marek (ur.1977 r.) i Tomasz (ur.1980 r.)