Henryk Michalik

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Henryk Michalik – Urodzony 22 grudnia 1950 roku w Kwidzynie. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1, a następnie do nowo wybudowanej „tysiąclatki”. W 1969 roku ukończył Technikum Ekonomiczne. Studia historyczne ukończył w 1974 roku na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę zawodową jako nauczyciel historii i WOS rozpoczął 1 września 1974 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Kwidzynie. Od 1976 roku opiekun koła turystycznego SKKT - PTTK "Piguty", z którym organizuje i uczestniczy w wielu imprezach turystycznych pieszych, rowerowych i górskich. Pokłosiem tych wypraw są opracowane „Kroniki Krajoznawcze PTTK” z opisem tras pieszych i Informatory z opisami tras rowerowych, a także satysfakcja z szeregu zdobytych przez drużynę, często pierwszych lokat w Rajdach górskich. W latach 1998 - 2006 wydawał wspólnie z młodzieżą z klubu turystycznego – Pismo Turystyczne "Szlak". Był opiekunem "Klubu Wiedzy "Politykus". Jest członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Kwidzynie oraz prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kwidzyńskiej "Liwa". W latach 1995 – 2002 wiceprzewodniczący Międzyoddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Elblągu.

Posiada uprawnienia: Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przewodnik Turystyki Pieszej, Przewodnik Turystyki Kolarskiej i Znakarz Szlaków Pieszych Nizinnych.

Organizuje rajdy i wycieczki, angażując w przygotowanie młodzież:

 • Jesienny Rajd Żaków – organizowany od 1986 roku, integrujący uczniów klas pierwszych ZSP nr 2.
 • Rajd Niepodległości
 • Rajd Rodła
 • Rajd Quedina
 • Rajdy wiosenne i jesienne

Propagator czynnego wypoczynku połączonego z poznawaniem kraju i regionu oraz zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych.

Zaangażowany w propagowanie wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców regionu historii „małej ojczyzny”. W latach 2001 – 2005 reaktywował, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej (obecnie członek Zarządu TMZK) i redagował (w latach 2001 – 2005) regionalne wydawnictwo „Zeszyty Kwidzyńskie” oraz „Scenariusze zajęć o tematyce regionalnej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego”. Współautor przewodników po regionie. W 2007 roku wydał wspólnie z Antonim Barganowskim pierwszy kompleksowy „Przewodnik po Powiślu. Powiat Kwidzyński”.

Organizator międzywojewódzkich konkursów historycznych dla uczniów gimnazjów i szkół średnich w zakresie historii regionu: „Powiśle i Kwidzyn w latach 1918 – 1939” oraz „Kwidzyn – dzieje miasta”.

Opiekun laureatów (w latach 1994 – 1998) konkursów historycznych organizowanych przez Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach z siedzibą w Olsztynie.

Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii. Nauczyciel dyplomowany (od 2002 roku) systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje. Sprawuje opiekę nad nauczycielami – stażystami. Opracowuje coroczny plan dydaktyczny szkoły i wdraża go do realizacji.

Za swą pracę dydaktyczno – wychowawczą, propagowanie turystyki wśród młodzieży oraz działalność na rzecz „małej ojczyzny” był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Otrzymał:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (25.07.2007 rok)
 • Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu
 • Nagrodę Starosty Powiatu Kwidzyńskiego (2005 rok)
 • Nagrody Dyrektora Szkoły
 • Wyróżnienia Burmistrza Miasta Kwidzyna – z nadaniem honorowego tytułu Człowieka Roku (1995 i 1997 rok)
 • Odznaki, odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny PTTK:
 • Złota i srebrna Honorowa Odznaka PTTK
 • Srebrna odznaka – Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży
 • Medal „50 – lecia PTTK”
 • Odznaka „25 lat w PTTK”

Klub SKKT – PTTK „Piguty” odznaczony został przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie srebrną i złotą „Honorową Odznaką PTTK”