Ulica Katedralna w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ34e5fc7f76b5f1fa-googlemap-00000000-QINU

Ulica Katedralna na mapie

ul. Katedralna - ulica w Kwidzynie łącząca się z ulicą Brat. Narodów oraz z ulicą Zamkowa Góra.


Spis treści

Ważniejsze obiekty

Historia

Przedwojenna nazwa ulicy to Domstrasse, jej powojenna nazwa jest przetłumaczona dosłownie (z języka niemieckiego Dom - katedra). W latach pięćdziesiątych zmieniono nazwę na Parkową nawiązując do istniejącego tu parku, by w roku 1989, uchwałą Nr IX/54/89 powrócić do nazwy Katedralna.

Stosowane nazwy

  • Dom Strasse
  • Parkowa
  • Katedralna


Ulica Katedralna na starych pocztówkach


Zdjęcia współczesne

Źródła

Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna