Grażyna Borecka

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

„Pracę rozpoczęłam 1 września 1973 roku w Technikum Przemysłu Spożywczego – jako nauczycielka przysposobienia obronnego. Wcześniej ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Kwidzynie – jako absolwentka ostatniej klasy tego typu szkoły.

Po maturze kontynuowałam naukę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy na kierunku historia z przysposobieniem obronnym. W 1976 roku ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie – Wydział Humanistyczny uzyskując tytuł magistra nauk pedagogicznych.

W trakcie pracy zawodowej złożyłam egzamin na tytuł Społecznego Instruktora Przysposobienia Sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża, który upoważnił mnie do prowadzenia szkoleń na kursach pierwszej pomocy przedlekarskiej. W 1987 roku ukończyłam Studium organizacji i zarządzania dla kierowniczej kadry oświatowej.

Od 1 września 1986 roku pełnię funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a w chwili obecnej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Już 22 lata, a łącznie przez 35 lat jestem stała w uczuciach do tej właśnie szkoły – jedynego i ostatniego mojego miejsca pracy.

Do pracy w tej szkole przyjmował mnie mój były nauczyciel fizyki z Liceum Pedagogicznego, później przełożony, który był przykładem Anioła Stróża – Władysław Paciorek. Gdy 15 sierpnia 1973 roku zapukałam do drzwi jego gabinetu – wykrzyczał – „Jezus Maria, to znowu Ty”. Taką mnie jako rozgadaną uczennicę zapamiętał.

Od 1975 roku, za namową zastępcy dyrektora Franciszka Horbowca, zajęłam się Szkolną Komendą OHP aż do 1986 roku, tzn. do chwili powołania mnie na etat zastępcy dyrektora. Franiu i Danuta porzucili nas dla pięknych terenów.

Organizowałam wakacyjne, wyjazdowe OHP na terenie kraju – oraz co było ewenementem dla naszych uczniów zagraniczne wakacyjne OHP – Francja, NRD, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria. Nie ukrywam, że miałam „swoje układy” z Komendą Główną OHP w Warszawie i Komendą Wojewódzką OHP w Elblągu.

Otrzymałam za pracę z młodzieżą nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, oraz dwukrotnie nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. Najważniejsze i najcenniejsze dla mnie były zawsze nagrody dyrektorów mojej szkoły: dyrektora Władysława Paciorka i Henryka Czyżewskiego.

Po przejściu na emeryturę dyrektora Władysława Paciorka pełniłam powierzoną mi przez Starostwo Powiatowe funkcję dyrektora Ośrodka Dokształcania Zawodowego w latach 1999 – 2003.

Moja szkoła – to mój drugi dom. Kocham ją i bardzo lubię pracować z młodzieżą, nie ma złej młodzieży, trzeba tylko znaleźć do nich podejście – czasem udać słabą, bezbronną kobietę, która nie da sobie rady bez ich pomocy. Są wspaniali, chętni do pomocy, do organizowania różnych imprez wychowawczych – mają drobne słabostki – systematyczność w nauce i obecność na lekcjach w szkole, ale czy my mając naście lat byliśmy ideałami.”

Grażyna Borecka

Źródło

55 LAT.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie