Bogusław Domaradzki

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Ludzie, ludzie jak ten czas leci – to nie do wiary wprost.... tą piosenką nuconą sporadycznie przy goleniu, witałem dzień jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Moim wychowawcą był profesor Stanisław Bortnowski i to – między innymi dzięki niemu mam do dziś „ciągoty” humanistyczne ( dobra książka, teatr, film ).

Niezwykle trudno jest pisać o sobie. Jedno jest pewne – trzeba swój zawód ( profesję ) traktować poważnie oraz lubić – i to mi się chyba udało. Urodziłem się w Łańcucie, lecz całe życie spędziłem w Kwidzynie. Przez 42 lata swojej pracy pedagogicznej starałem się wykonywać ją solidnie, szanując jednocześnie tych, których uczyłem.

Moje wykształcenie to:

  • Studium Nauczycielskie w Zgierzu k. Łodzi ( biologia z chemią oraz nauczanie początkowe ),
  • Studia magisterskie na UMK w Toruniu ( biologia – specjalność nauczycielska ),
  • Studia podyplomowe ( przyroda ) – Wyższa Szkoła w Płocku.

A praca? Krótki epizod stażu w Katedrze Mikrobiologii UMK Toruń, zaś od 1966 roku byłem nauczycielem w Technikum Młynarskim, Technikum Mikrobiologii Przemysłowej: dziś w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Parkowa ( później Katedralna ) 5; sala ta sama – 101 ( później 103 ). Do tego trzeba dodać pracę w internacie szkolnym oraz w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Nie chciałbym wystawiać sobie laurki z działalności, nazwijmy to po dawnemu, społecznej, ale: od 1969 roku byłem instruktorem ZHP ( od przewodnika do harcmistrza ) oraz animatorem działalności harcerskiej na terenie naszej szkoły oraz Hufca ZHP Kwidzyn.

W owym czasie harcerze naszej szkoły należeli do najaktywniejszych wśród szkół średnich miasta Kwidzyna ( kilku harcerzy ukończyło szkołę w stopniu podharcmistrza, wielu w stopniu przewodnika i organizatora ). Między innymi powstał wtedy Harcerski Klub Turystyczny „Piguty” oraz wiele innych drużyn i klubów specjalnościowych, jak na przykład klub krótkofalarski SP2 – ZBP. Wielu wspaniałych instruktorów i harcerzy wspólnie uczestniczyło w biwakach i zimowiskach, Harcerskiej Akcji Letniej, zlotach szczepu, manewrach, alertach itd. W latach – siedemdziesiątych organizowałem wspólnie z kolegą Krzysztofem Michalskim ( kwatermistrzem i przyjacielem ) – zimowiska w Karkonoszach w czasie ferii zimowych ( Szklarska Poręba, Cieplice Zdrój, Przesieka ).

Dzięki dużej pomocy absolwentki A. Mandryl ( udało się opracować ) wspólnie z M. Jamrozik projekt tygodniowych warsztatów w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, w których uczestniczyli nasi uczniowie dwukrotnie.

„Tajemnice Pszczoły Miodnej” i konkursy „Biowiedzy” to cykliczne imprezy o zasięgu powiatowym i międzyszkolnym, które udawało mi się w ramach programu autorskiego przeprowadzić przez kilka lat z rzędu pozyskując do współpracy miejscowych pszczelarzy, miesięcznik „Pszczelarstwo”, Barć z Kamiannej k. Krynicy Zdroju.

„Z teatrem na Ty” – pamiętają zapewne moi byli uczniowie, że wielokrotnie wyjeżdżaliśmy na spektakle teatralne np. do Gdyni. Mam nadzieję, że im to zostało do dziś i nadal chętnie obcują ze sztuką teatralną.

Byłem również organizatorem szkolnych wycieczek zawodowych do zakładów spożywczych. Ciekawie układała się współpraca z UMK Toruń a szczególnie udział uczniów w wykładach akademickich z biologii oraz zwiedzanie zakładów UMK.

Przez szereg lat uczyłem przedmiotów związanych z przemysłem spożywczym ( mikrobiologia, analiza żywności, chemia, biologia i inne ). Na lekcjach stawiałem i stawiam sobie do dziś dwa cele: wychowanie i nauczanie”.

Źródło

55 LAT - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie