Laskowice

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ7612252d250baece-googlemap-00000000-QINU

Laskowice na mapie

Laskowice (dawn. niem. Laskowitz) - wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty.

Spis treści

Historia

Wieś sołecka w północno – zachodniej części gminy Prabuty, na północny zachód od Prabut.

Wieś zlokalizowana na terenie falistym z nielicznymi oczkami wodnymi, nad bezimienną strugą wpadającą do rzeki Liwy.

Przyjmuje się, że nazwa wsi została wzięta na oznaczenie ludzi, którzy osiedlili się na terenie leśnym. Wieś ta była obsadzona ludnością polską, co może potwierdzać jej nazwa. Dobra Laskowice wymieniane są w 1326 roku, jako wieś w roku 1366. Przywilej dla Laskowic nie zachował się.

W czasie wojny trzynastoletniej Laskowice uległy zniszczeniu tak, że jeszcze w połowie XVI wieku nie były dobrze urządzone.

13 stycznia 1561 roku książę Albrecht nadał wsi przywilej na prawie chełmińskim. We wsi był polski sołtys Maras.

W roku 1780 w Laskowicach mieszkali: Schroeiber, sołtys Marcin, Schidisk tj. Szydzikowski, Michał Chmielewski, Dawid, Michał i Jan Szydzikowie, Michel Schroeiber, Krystyan Krzeliński, Jan Przeliński i Jakób Schrötter. W roku 1905 na 24 nazwiska 15 było polskich.

W 1864 roku obszar wsi wynosił 2375 mórg. W 1885 roku posiadała 508 ha ziemi uprawnej i 19 ha łąk. Wieś o powierzchni 606,5 ha w XIX wieku (609,4 ha w 1905 roku).

W przeprowadzonych spisach Laskowice wyglądały następująco:

Mieszkańcy byli przeważnie ewangelikami. Dla przykładu w roku 1864 na 448 mieszkańców 137 było katolikami a 306 ewangelikami.

Oprócz zwartej zabudowy wieś posiadała gospodarstwa położone w polu tzw. wybudowania. Wieś miała dwuklasową szkołę, która mieściła się w budynku szkolnym, zbudowanym w 1885 roku.

Na zachód od wsi, przy drodze gruntowej w kierunku Trzciana, po jej północnej stronie, na wschodnim skraju lasu zlokalizowany był cmentarz ewangelicki. Cmentarz założono przypuszczalnie w drugiej połowie XIX wieku.

Po wojnie cmentarz ten został opuszczony i ulega stopniowej degradacji. Jego kompozycja została zatarta. Brak jest tam nagrobków. Drzewostan zachował się częściowo. Całość stopniowo wchłaniana jest przez otaczający go las.

Sama wieś zachowała swój pierwotny układ wielodrożny, z dość znaczną liczbą starej ( XIX / XX w.) zabudowy.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Laskowitz (dawn. pow. suski) na Laskowice ustalona została Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947r. (Monitor Polski Nr 111, poz. 719).

Zapisy nazewnictwa

  • 1327 - Leskowicz (UBP)
  • 1366 - Lescowicz, Lescowiz (UBP)
  • 1367 - Leskowicz (UBP)
  • 1561 - Leschkowitz (UBP)
  • 1790 - Laskowitz (Srt)
  • 1884 - Laskowice (SG)
  • 1945 - Laskowitz (R)
  • 1951 - Laskowice (R)
  • inne spotykane formy (Leskowitz)


Ludność

Rok Ilość domów Liczba mieszkańców
1817 21 141
1831 36 499
1864 60 448
1871 76 538
1885 80 482
1895 87 528
1905 89 488
1910 89 449


Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Prabuty


Wsie sołeckie: AntoninKamiennaGdakowoGilwaGontyGórowychyGrodziecJakubowoJulianowoKołodziejeLaskowiceObrzynowoPilichowoPólkoRaniewoRodowoStańkowoStary KamieńSypanicaSzramowoTrumiejki

Miejscowości niesołeckie: Bronowo MałeGórowychy MałeGrażymowoHalinowoKałdowoKleczewoKolonia GąskiKowaleLaskowicki TartakMłyniskoOrkuszPachutkiPałatykiRodowo MałeRumunkiStary MłynZagaje