Rodowo

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ1a9558cd6752cf07-googlemap-00000000-QINU

Rodowo na mapie

Rodowo (niem. Gross Rohdau) - wieś w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty.

Spis treści

Historia

Pierwsza wzmianka o Rodowie pochodzi z 1285 roku. Mówi ona, że w tym czasie „Rodowe” było własnością rodziny Stangów. Kolejna wzmianka o Rodowie pochodzi z dokumentu z roku 1323, określającego granice Gont. Nie jest znany pierwszy przywilej lokacyjny wsi. Wiadomo jedynie, że w 1326 roku dobra Rodowo przeszły drogą zamiany w ręce biskupa pomezańskiego, który około 1330 roku zlokalizował tu wieś. Odnawiany przywilej lokacyjny wystawił biskup pomezański Mikołaj w 1361 roku na prośbę sołtysa Segeharda i mieszkańców wsi. Wieś otrzymała wówczas siedemdziesiąt i pół włóki na prawie chełmińskim. W XVI wieku Rodowo, podobnie jak większość wsi w okolicy Prabut, było spustoszone w wyniku wojen XV i XVI wieku, Dlatego też 13 lutego 1561 roku ks, Albrecht Hohenzollern nadał wsi nowy przywilej lokacyjny na sześćdziesiąt jeden i pół włóki na prawie chełmińskim. Sołtysem wsi został Jakub Rosteck. W 1570 roku wieś wraz z majątkiem otrzymał Wentzel Schack von Stangenberg. W ręku rodziny, która później przyjęła nazwisko Schack von Wittenauów, pozostawało Rodowo przez ponad 200 lat.

Kościół w Rodowie powstał w początkach XIV wieku (prawdopodobnie już w tym samym czasie nastąpiły pierwsze pochówki na przykościelnym cmentarzu), bo w dokumencie z 1336 roku występuje proboszcz z „Rodow”, a w odnowionym dokumencie lokacyjnym z 1361 roku kościół został uposażony czterema włókami ziemi. W czasie wojny głodowej wraz z wsią został zniszczony. W 1624 roku wybudowano w Rodowie drewniany, a w 1754 roku murowany kościół. W 1859 roku dobudowano doń wieżę.

W połowie XIX wieku, w południowym krańcu wsi powstał nowy cmentarz katolicki.

W 1789 roku Rodowo było wsią szlachecką z kościołem ewangelickim i liczyło 31 domów mieszkalnych.

W 1885 wieś Rodowo miała 422,3 ha powierzchni (w tym – 350 ha ziemi ornej i 32 ha łąk), na początku XX wieku zwiększyła swój areał – do 714,6 ha.

Zmiana dotychczasowej nazwy Gross Rohdau (dawn. pow. suski) na Rodowo ustalona została Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947r. (Monitor Polski Nr 111, poz. 719).

Ludność

Stan wsi w poszczególnych latach wyglądał następująco:

Rok Ilość domów Liczba mieszkańców
1817 31 124
1831 33 286
1864 56 467
1871 61 482
1885 59 408
1895 60 390
1905 71 395
1910 - 381

Teraźniejszość

Obecnie Rodowo nosi też, drugą mniej oficjalną nazwę, a mianowicie „Wioska Cudów”. Wszystko to za sprawą corocznych plenerów rzeźbiarsko-malarskich, które zapoczątkowane zostały na początku lat 90tych, a udział w nich biorą artyści z kraju i zza granicy. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

We wsi, można zobaczyć dużą ilość ciekawych rzeźb i form artystycznych, które rokrocznie zostawiają tu artyści.

W Rodowie funkcjonuje Zielona Szkoła. Jest to budynek w centrum wsi, na terenie Zespołu Szkół w Rodowie. Zielona szkoła ma powierzchnie 392 m2, a liczba miejsc noclegowych przekracza 30.

Obiekt wyposażony jest w sprzęt edukacyjny pozwalający prowadzić zajęcia stacjonarne oraz terenowe z zakresu edukacji ekologicznej.

Osoba do kontaktu (rezerwacja i ustalenie warunków pobytu): Bożena Niewulis - dyrektor Zespołu Szkół w Rodowie - tel. 055 262 90 52

Przez miejscowość Rodowo przebiega lokalny szlak rowerowy (niebieski) umożliwiający uprawianie turystyki rowerowej na terenie gminy Prabuty.

Ciekawostki

W bliskim sąsiedztwie kościoła, od ponad 300 lat, rośnie dąb, który mierzy ponad 18 metrów wysokości, a jego obwód przekracza ponad 4 metry.

Galeria

Zapisy nazewnictwa

 • 1285 - Rodowe (UBP)
 • 1323 - Rodow (PUB)
 • 1347 - Rodowe (PUB)
 • 1361 - Rodow (PUB)
 • 1455 - Rodaw (UBP)
 • 1570 - Rodow, Rodaw (UBP)
 • 1790 - Gr. Rohdau (Srt)
 • 1888 - Rodowo (SG)
 • 1945 - Rodau (R)
 • 1951 - Rodowo (R)
 • inne spotykane formy (Groß Rodau, Groß Rohdau)


Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Prabuty


Wsie sołeckie: AntoninKamiennaGdakowoGilwaGontyGórowychyGrodziecJakubowoJulianowoKołodziejeLaskowiceObrzynowoPilichowoPólkoRaniewoRodowoStańkowoStary KamieńSypanicaSzramowoTrumiejki

Miejscowości niesołeckie: Bronowo MałeGórowychy MałeGrażymowoHalinowoKałdowoKleczewoKolonia GąskiKowaleLaskowicki TartakMłyniskoOrkuszPachutkiPałatykiRodowo MałeRumunkiStary MłynZagaje