Bronno

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ79e5e1726f3e3f45-googlemap-00000000-QINU

Bronno na mapie

Bronno (dawn. niem. Brandau) - wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn.

Spis treści

Historia

Na terenach Bronna odkryto cmentarzysko z okresu rzymskiego, nie zachowały się natomiast ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

Na obszarze dzisiejszej wsi Bronno w drugiej połowie XIV wieku powstała osada na prawie niemieckim. Nosiła nazwę Brandt (później Brandau). W 1361 roku biskup Mikołaj wystawił sołtysowi Mikołajowi przywilej na lokowanie wsi. Sołtys otrzymał trzy wolne łany i trzecią część dochodów sądowych. Z każdego łana kmiecego obowiązywał roczny czynsz w wysokości najpierw szesnastu skojców, a później dwudziestu skojców i ośmiu denarów, ponieważ we wsi stwierdzono istnienie dodatkowych sześciu łanów zwolnionych od szarwarku.

Po sekularyzacji książę nadał wieś Bronno swojemu zasłużonemu dworzaninowi, Fryderykowi von Dobeneckowi. W jego rodzinie utrzymała się do 1649 roku. Następnie przeszła w ręce Jana Kospotha ze wsi Licze. Bronno było wsią pańszczyźnianą. Polepszenie doli chłopów nastąpiło tu dopiero po reformach uwłaszczeniowych w pierwszej połowie XIX wieku. W 1885 roku w Bronnie było 336 ha i 94 mieszkańców. W roku 1905 majątek zamieszkiwało 68, a w 1910r. - 92 mieszkańców.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Brandau na Bronno ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

Wkrótce po roku 1945 powstał tu PGR, specjalizujący się w produkcji żywca wołowego. W 1973 roku PGR Bronno przejął grunty po dawniejszej wsi Paczkowo. Od 1974 roku gospodarstwo wchodziło w skład Zakładu Rolnego Ośno.

W 1970 roku w Bronnie mieszkało 139 osób. Gospodarstwo należało do sołectwa Licze. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego, od 1.01.1999 należy do województwa pomorskiego.

W 2006 roku Bronno liczyło 260 osób.

Teraźniejszość

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2007 roku: 254 osoby

Sołtys (2012): Artur Rusznica
Bronno 3/2
82-500 Kwidzyn
tel. 609 140 223

Poprzednio funkcję sołtysa pełniła Maria Kopeć.

Zapisy nazewnictwa

  • 1361 - Brandt (UBP) też (PUB)
  • 1591 - Brandau (ZtM)
  • 1880 - Brandowo (Ar)
  • 1941 - Brandau (NMS)
  • inne spotykane formy (Gut Brandau; Brand)


Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Kwidzyn

Wsie sołeckie: BaldramBrachlewoBrokowoBronnoDankowoDubielGniewskie PoleGórkiGrabówkoGurczJanowoKamionkaKorzeniewoLiczeLipiankiMarezaNowy DwórOboryOśnoPastwaPawlicePodzamczeRakowiceRakowiecRozpędzinySzałwinekTychnowy

Miejscowości niesołeckie: Gilwa MałaPole RakowieckieSzadowoWola-Sosenka