Dankowo

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Dankowo na mapie

Dankowo (dawn. niem. Semmler) - wieś w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn.

Spis treści

Historia

Osada miejska, leżąca na terenie kwidzyńskiego patrymonium miejskiego (należąca do gminy miejskiej Marienwerder). W 1540 roku pojawiają się pierwsze wzmianki o Dankowie, akta pochodzące z tego roku mówią o opuszczonym folwarku. Folwark został opuszczony prawdopodobnie w wyniku wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519 - 1521. Książę Albert w roku 1550 wydzierżawił majątek na prawie chełmińskim miastu Kwidzyn, na polecenie biskupa Paulusa Speratusa. W XVI wieku została ulokowana na Dankowskiej Strudze (dopływie Liwy) kuźnia miedzi. W końcu XVI wieku działały tutaj papiernia a także młyn zbożowy. W 1885 roku były tutaj 2 domy mieszkalne. W roku 1905 osadę zamieszkiwało 20 mieszkańców.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Semmler na Dankowo ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

W 1945 roku Dankowo było wsią sołecką, obejmującą również PGR Górki. W 1970 roku w Dankowie mieszkały 82 osoby. W tymże roku funkcjonowała tutaj także wiejska świetlica i punkt biblioteczny. W 1973 roku Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi utworzyło tu swoją dużą bazę hodowlaną.

Teraźniejszość

W 2007 roku Dankowo zamieszkiwało 67 osób.

Sołtys (2012): Krzysztof Bednarek
Dankowo 2A
82-500 Kwidzyn
tel. (0-55) 261 62 02 lub 696 539 520

We wsi znajdują się pracownicze ogrody działkowe Dankowo.

Prawdopodobnie w przyszłości, w wyniku procesów urbanizacyjnych, Dankowo zostanie wchłonięte przez Kwidzyn. Od 2007 roku powstaje tutaj osiedle domków jednorodzinnych, głównie dla mieszkańców Kwidzyna.

Przez Dankowo przebiega tzw. Mała Obwodnica Kwidzyna.

Zapisy nazewnictwa

  • 1540 - Semler (UBP)
  • 1889 - Semmler (SG)
  • 1941 - Semmler (R)
  • 1945 - Seemler (R)
  • 1951 - Dankowo (R)
  • inne spotykane formy (od 1938 Marienwerder-Semmler)

Galeria

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Kwidzyn

Wsie sołeckie: BaldramBrachlewoBrokowoBronnoDankowoDubielGniewskie PoleGórkiGrabówkoGurczJanowoKamionkaKorzeniewoLiczeLipiankiMarezaNowy DwórOboryOśnoPastwaPawlicePodzamczeRakowiceRakowiecRozpędzinySzałwinekTychnowy

Miejscowości niesołeckie: Gilwa MałaPole RakowieckieSzadowoWola-Sosenka