Lipianki

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ4873769c5d343e10-googlemap-00000000-QINU

Lipianki na mapie

Lipianki (dawn. niem. Ziegellack) - wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn.

Spis treści

Historia

Luźne znalezisko z okresu rzymskiego z terenu Korzeniewa wskazuje na zasiedlenie części Żuławy Kwidzyńskiej w owych czasach. W XIII wieku dorywczo eksploatowano obszar pomiędzy późniejszymi wsiami: Cygelakiem, Korzeniewem, Marezą i Oborami ( rybołówstwo, wyrąb drzew, zbiór trzciny ). Istnienie sołtysa we wsi Czechenlache (Cygelak) na przełomie wieków XIV i XV świadczy o dalszym rozwoju osadnictwa na tym terenie.

W roku 1585 powierzchnia osady na wiślanej łasze wynosiła czternaście łanów i 27 mórg. Stałe osadnictwo wykazywało dużą zmienność, co wiązało się z częstymi wylewami Wisły. W XVI wieku wraz z robotami melioracyjnymi zamieniono pastwiska na działki uprawne. Próba założenia tu w XVII stuleciu folwarku zakończyła się niepowodzeniem, gdyż nie przynosił on oczekiwanych dochodów. Powrócono więc do starej metody wydzierżawiania niedużych działek mieszczanom.

Była tu przystań i przeprawa do Opalenia. Przewoźnik mieszkał obok karczmy zwanej Czerwoną Budą. Tam też dyżurował goniec pocztowy księcia pruskiego, jako że Cygelak stanowił ważny punkt na szlaku Berlin - Królewiec.


W roku 1905 osadę zamieszkiwało 331, a w 1910r. - 347 mieszkańców. W roku 1939 w Lipiankach było 67 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 308 osób.

We wsi zachował się dworek parterowy (nr 1) z 1853 roku, drewniany na podmurówce z kamienia polnego.

Zmiana dotychczasowej nazwy Ziegellack na Lipianki ustalona została Zarządzeniem Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1953r. (Monitor Polski Nr 034, poz. 432).

Po 1945 roku nazwę wsi zmieniono na Lipianki. W tymże roku otwarto tu czteroklasową szkołę podstawową. Obok wsi, w 1946 roku zorganizowano PGR, który od 1970 roku stanowił część Zakładu Rolnego w Marezie. W latach 1962 - 1965 umocniono wały nadwiślańskie.

W 1970 roku w Lipiankach mieszkało 309 osób.

W Lipiankach znajdował się cmentarz ewangelicki, zlikwidowany w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Teraźniejszość

Stan ludności w dniu 31 grudnia 2007 roku wynosił: 235 osób.

Sołtys (2012): Bogdan Pich
Lipianki 7
82-500 Kwidzyn
tel. 723 084 161 lub 603 614 748

Poprzednio funkcję sołtysa pełnił Jerzy Tarka.

Zapisy nazewnictwa

  • 1790 - Ziegellack (Srt)
  • 1941 - Ziegellack (NMS)
  • 1951 - Lipianki (R)
  • inne spotykane formy (Czegenlack, Cygielak, Cygelak)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Kwidzyn

Wsie sołeckie: BaldramBrachlewoBrokowoBronnoDankowoDubielGniewskie PoleGórkiGrabówkoGurczJanowoKamionkaKorzeniewoLiczeLipiankiMarezaNowy DwórOboryOśnoPastwaPawlicePodzamczeRakowiceRakowiecRozpędzinySzałwinekTychnowy

Miejscowości niesołeckie: Gilwa MałaPole RakowieckieSzadowoWola-Sosenka