Gmina Kwidzyn

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Herb Gminy Kwidzyn

Gmina Kwidzyn to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim.

W skład gminy wchodzi 26 sołectw: Baldram, Brachlewo, Brokowo, Bronno, Dankowo, Dubiel, Gniewskie Pole, Grabówko, Gurcz, Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Mareza, Nowy Dwór, Obory, Ośno, Pastwa, Pawlice, Podzamcze, Rakowice, Rakowiec, Rozpędziny, Szałwinek, Tychnowy.

Siedzibą gminy jest miasto Kwidzyn.

Wójtem gminy jest Ewa Nowogrodzka. W wyborach w 2010 roku została wybrana na kolejną kadencję.

Według danych z 30 czerwca 2004 roku gminę zamieszkiwały 10 104 osoby.

Spis treści

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002, gmina Kwidzyn ma obszar 207,25 km², w tym:

  • użytki rolne: 67%
  • użytki leśne: 20%

Gmina stanowi 24,83% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 10 104 100 4921 48,7 5183 51,3
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
48,8 23,7 25

Według danych z roku 2002, średni dochód na mieszkańca wynosił 1432,6 zł.

Ochrona przyrody


Sąsiednie gminy

Gardeja, Gniew, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki

Zobacz też

Słownik nazw terenowych - lądowych i wodnych Gminy Kwidzyn

Gmina Kwidzyn

Siedziba gminy: miasto Kwidzyn

Wsie sołeckie: BaldramBrachlewoBrokowoBronnoDankowoDubielGniewskie PoleGórkiGrabówkoGurczJanowoKamionkaKorzeniewoLiczeLipiankiMarezaNowy DwórOboryOśnoPastwaPawlicePodzamczeRakowiceRakowiecRozpędzinySzałwinekTychnowy

Miejscowości niesołeckie: Gilwa MałaPole RakowieckieSzadowoWola-Sosenka