Rakowice

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Rakowice na mapie

Rakowice (dawn. niem. Klein Krebs) - (potocznie Mały Rakowiec) - wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn.

Spis treści

Historia

Potoczna nazwa "Mały Rakowiec" sugeruje istnienie także "Dużego Rakowca". Znajduje to potwierdzenie na przestrzeni dziejów.

Jeszcze na przełomie wieków XII i XIV wieś należała do sąsiedniego Rakowca. W 1323 roku biskup Rudolf zawarł z sołtysem Henrykiem Zletenerem odrębny kontrakt lokacyjny na wieś Parvum (małe) Crebisse (dla odróżnienia od wsi Maius Crebisse – Rakowiec).

Wieś lokowano na 32 łanach na prawie chełmińskim. Sołtys otrzymał trzy wolne łany, karczmę, z której uiszczał biskupstwu połowę czynszu, oraz prawo do trzeciej części dochodów sądowych. Roczny czynsz z 29 łanów kmiecych wynosił pół grzywny i dwie kury.

Część wsi została zniszczona w czasie wojen w XV i XVII wieku. W 1543 roku podaje się istnienie czternastu łanów opuszczonych. Starano się więc pozyskać osadników, których, w odróżnieniu od Rakowca, osadzano na czynszach.

W roku 1608 pojawili się w Rakowicach, obok chłopów, zagrodnicy (chłopi, posiadacze niewielkich gospodarstw rolnych, odrabiający pańszczyznę). Jednakże fakt ten wcale nie świadczy o rozwoju osady. Wieś zachowała charakter kmiecy. W 1788 roku kmiecie przyjęli ziemię w dziedziczne użytkowanie. W roku 1885 na 652 ha mieszkały 302 osoby, w 1905r. osadę zamieszkiwało 206, a w 1910 roku było tu 215 mieszkańców.

W roku 1939 Rakowice liczyły 57 gospodarstw domowych i 237 mieszkańców.

Zmiana dotychczasowej nazwy Klein Krebs na Rakowice ustalona została Rozporządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 czerwca 1948r. (Monitor Polski nr 059, poz. 363).

Po II wojnie światowej, w 1945 roku utworzono tu jedną z pierwszych na ziemi kwidzyńskiej czteroklasową szkołę podstawową. Elektryfikację wprowadzono do wsi w 1960 roku. Czternaście lat później filia kółka rolniczego założyła tu odchowalnię cieląt.

W 1970 roku w Rakowicach mieszkały 134 osoby. W latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa elbląskiego.

Teraźniejszość

Stan ludności wsi w dniu 31 grudnia 2007 roku wynosił: 97 osób.

Sołtys (2012): Witold Liziński
Rakowice 9A
82-500 Kwidzyn
tel. 601 917 716

Poprzednio funkcję sołtysa pełniła Krystyna Fiszer.

Zapisy nazewnictwa

  • 1323 - Parvo Crebisse (PUB)
  • 1326 - de Crebissce parve (PUB)
  • 1328 - Krebissee (PUB)
  • 1717 - Cleinen Krebisse (PUB), Klein Krebs (ZtM)
  • 1945 - Klein Krebs (R)
  • 1951 - Rakowiec Mały, Rakowice (R)
  • inne spotykane formy (Crebissee, Kirbissee, Klein Kirbissee)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Kwidzyn

Wsie sołeckie: BaldramBrachlewoBrokowoBronnoDankowoDubielGniewskie PoleGórkiGrabówkoGurczJanowoKamionkaKorzeniewoLiczeLipiankiMarezaNowy DwórOboryOśnoPastwaPawlicePodzamczeRakowiceRakowiecRozpędzinySzałwinekTychnowy

Miejscowości niesołeckie: Gilwa MałaPole RakowieckieSzadowoWola-Sosenka