Gniewskie Pole

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ20dab82e6f2d6475-googlemap-00000000-QINU

Gniewskie Pole na mapie

Gniewskie Pole (dawn. niem. Mewischfelde) - wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn.

Spis treści

Historia

Wieś została ulokowana między dwoma wałami przeciwpowodziowymi. Wewnętrzny (wschodni) był starszy i prawdopodobnie wyznaczał dawny przebieg prawej odnogi Wisły ( w XIII wieku Starej Wisły ), po której pozostały oczka wodne i inne cieki wodne. Na zachód od niej leżała zapewne wówczas wyspa Gniew, która uległa potem rozmyciu, być może w związku z budową wału. Wyspa Gniew należała do Pomorza Gdańskiego, nadana wraz z ziemią gniewską cystersom oliwskim. W 1282 roku przeszła wraz z Gniewem w posiadanie Krzyżaków, którzy utworzyli wówczas komturstwo gniewskie.

W roku 1297 miasto Gniew uzyskało prawo połowu ryb w Wiśle. Był to odcinek od tzw. tamy brata Wętka do granic biskupstwa pomezańskiego, a więc przylegającym do obszaru późniejszego Gniewskiego Pola. Ponadto miasto otrzymało łąkę między wpływającym do Wisły strumieniem Mokrym a granicami biskupstwa. Był to teren późniejszego Gniewskiego Pola i Liszek.

Nazwa wsi utrwaliła się dopiero w 1593 roku. Gniewskie Pole należało do starostwa gniewskiego. Mieszkali tu Olendrzy (Mennonici).

W roku 1676 została zawarta umowa starosty gniewskiego - Jana Sobieskiego - z mieszczanami Kwidzyna. Umowa dotyczyła wykopania rowu odwadniającego, który miał rozgraniczyć posiadłości miejskie i królewskie. Każda ze stron umowy zobowiązała się do wykopania rowu o długości 160 prętów.

Mieszkańcy byli osobiście wolni. W 1780 roku Gniewskie Pole zamieszkiwało 354 osób. Na początku XIX wieku 334 osoby. Powierzchnia ziem wynosiła 831 ha. Prawdopodobnie w roku 1809, na drugim wale wiślanym powstał cmentarz ewangelicki. W roku 1905 wieś zamieszkiwało 205, a w 1910r. - 334 mieszkańców.

W 1939 roku liczba ludności uległa kolejnemu zmniejszeniu i wyniosła 311 osób. Gniewskie Pole liczyło wtedy 73 gospodarstwa domowe.

Zmiana dotychczasowej nazwy Mewischfelde na Gniewskie Pole ustalona została Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1947r. (Monitor Polski nr 014, poz. 55).

Po II wojnie św. zorganizowano tu czteroklasową szkołę podstawową. W roku szkolnym 1960/1961 uczęszczało do niej 26 uczniów.

W 1945 roku powstał tu PGR, który od roku 1974 wszedł w skład Zakładu Rolnego w Gurczu.

W 1970 roku wieś liczyła 312 osób.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego.

W roku 2006 wieś liczyła 269 mieszkańców.

Kolejowa przeszłość

Przez miejscowość przechodziła linia kolei wąskotorowej Kwidzyn - Mareza - Wielkie Walichnowy.

Teraźniejszość

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2007 roku: 264 osoby.

Sołtys (2012): Andrzej Gretkowski
Gniewskie Pole 8
82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 74 06

Zapisy nazewnictwa

  • 1389 - Burgersdorf (UBP)
  • 1624 - Pastwisko Groszkowskie (LPm II)
  • 1664 - Gniewskie Pole (F)
  • 1790 - Mewischfeld (Srt)
  • 1881 - Gniewskie Pole (SG)
  • 1945 - Mewischfelde (R)
  • 1951 - Gniewskie Pole (R)
  • inne spotykane formy (Bürgersdorf)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego


Źródła

Siedziba gminy: miasto Kwidzyn

Wsie sołeckie: BaldramBrachlewoBrokowoBronnoDankowoDubielGniewskie PoleGórkiGrabówkoGurczJanowoKamionkaKorzeniewoLiczeLipiankiMarezaNowy DwórOboryOśnoPastwaPawlicePodzamczeRakowiceRakowiecRozpędzinySzałwinekTychnowy

Miejscowości niesołeckie: Gilwa MałaPole RakowieckieSzadowoWola-Sosenka