Rezerwat przyrody Kwidzyńskie Ostnice

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ3391ae193bd66128-googlemap-00000000-QINU

Rezerwat przyrody Kwidzyńskie Ostnice na mapie


Rezerwat przyrody Kwidzyńskie Ostnice - florystyczny rezerwat przyrody położony na terenie gminy Kwidzyn.

Powierzchnia: 0,20 ha.

Ustanowiony w 1966 r. dla ochrony najbardziej na północ wysuniętego stanowiska ostnicy Jana Stipa joannis oraz kilku gatunków roślin ciepłolubnych takich jak sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis czy sasanka otwarta Pulsatilla patens. Stanowi niewielką polanę śródleśną, położoną na stromym zboczu i ogrodzoną drewnianym płotem. Obecnie porasta ją bardzo ekspansywny trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios zagrażający egzystencji ostatnich kilku okazów ostnicy Jana, które znaleziono w górnej części zbocza. Dolna część rezerwatu pokryta jest zaroślami maliny Rubus idaeus i paproci Dryopteris filix-mas. Teren rezerwatu, ze względu na niewielką powierzchnię, nie stanowi istotnej ostoi dla fauny. Na uwagę zasługuje jedynie motyl kraśnik Zygaena loti, osiągający na Pomorzu swoją północną granicę zasięgu i rzadka muchówka z rodziny rączycowatych Phasia hemiptera, zaś spośród kręgowców liczna tu poza okresem rozrodu rzekotka drzewna Hyla arborea.