Paczkowo

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Paczkowo na mapie

Paczkowo (dawn. niem. Patschkau).

Spis treści

Historia

Wieś w pasie leśnego pogranicza ziemi przesławskiej i rezińskiej. Możliwe, że mieszczanin grudziądzki Konrad z Paczkowa w 1336 roku pochodził z Paczkowa śląskiego. Zbieżność nazwy jak i późniejsze powiązania śląskie właścicieli wskazują, że wieś założyli przybysze z okolic Paczkowa na Śląsku.

W 1361 roku był tu folwark, sąsiadował wówczas z Bronnem, Klasztorkiem i Otoczynem.

W roku 1403 właścicielem wsi był Daniel z Paczkowa, a przed 1417 rokiem Witko von Weilsdorf na Paczkowie, znany awanturnik, na którego skarżyło się wiele osób, zwłaszcza ze Śląska (skąd pochodził). Paczkowo z pewnością odziedziczył po krewnych.

Przed 1440 rokiem, drogą małżeństwa z dziedziczką, część Paczkowa i Klasztorek posiadał Ścibor Bażyński. Z nim to w roku 1444 procesował się o jakieś prawa i dobra Dytrych von Weilsdorf. Spór trwał nadal w latach 1458 – 1459. Poddanymi biskupstwa pomezańskiego byli także: Tomasz z Paczkowa (w 1445 roku), Adam z Paczkowa (w roku 1497). W 1480 roku Jerzy (George) Kunthel oskarżył Bażyńskich o zagarnięcie mu ojcowizny w Paczkowie. W odpowiedzi syn Ścibora Mikołaj oświadczył, że jego matka posiadała Paczkowo zanim jeszcze do niego przybył ojciec Jerzego. Stosunki własnościowe w XV wieku były tu bardzo pogmatwane. Zapewne istniały co najmniej trzy działy własnościowe. Wspomniany Adam z Paczkowa może dziedziczył po Weilsdorfach, uzyskał bowiem też Karczewice. W XVI wieku Paczkowo przeszło w ręce rodziny von Dobenecków. W okresie późniejszym była tu nadal wieś i majątek rycerski.

Patschkau należało do majątku Neudörfchen.

W roku 1868 osadę zamieszkiwało 101 mieszkańców, z czego 100 było wyznania ewangelickiego, a jedna osoba wyznania katolickiego.

W roku 1905 osadę zamieszkiwało 109 mieszkańców, a w 1910 roku na 994 ha mieszkały 1303 osoby, w tym 1268 Polaków.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Patschkau na Paczkowo ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

W latach 1945 – 1968 Paczkowo było wsią sołecką zamieszkaną głównie przez osadników z okolic Warszawy. Potem rolnicy indywidualni przenieśli się do innych gospodarstw. Pozostałe grunty przejął PGR Bronno.

Zapisy nazewnictwa

  • 1336 - de Paczkow (PUB)
  • 1361 - de Paczkaw (PUB)
  • 1403 - von Patczkow (UBP)
  • 1430 - Patczkaw (UBP)
  • 1568 - Patzkaw (ZtM)
  • 1606 - Patschkau (ZtM)
  • 1886 - Paczkowo (SG)
  • 1945 - Patschkau (R)
  • 1951 - Paczkowo (R)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła