Zielony Skarbiec Powiatu Kwidzyńskiego

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

„Zielony Skarbiec Powiatu Kwidzyńskiego” – publikacja wydana przez Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa" w 2007roku. W swej istocie stanowi on pracę zbiorową kilku autorów zdjęć oraz kilku osób pracujących nad stroną merytoryczną. Zawiera mnóstwo fotografii ukazujących piękno przyrody powiatu kwidzyńskiego wraz z krótkimi adnotacjami na temat miejsc unikatowych i cennych. Nazwa robocza albumu brzmiała „Przyroda okolic Kwidzyna”, jednak, jak pisze Ewa Romanow we wstępie, autorzy poszukiwali tytułu oddającego ich emocjonalny stosunek do przyrody, przy jednoczesnym podkreśleniu zaangażowania w proces tworzenia wydawnictwa. Dlatego też ostatecznie tytuł został zmieniony. Twórcy zatrzymali w kadrze chwile, którymi chcą podzielić się z odbiorcami na łamach albumu. Celem pomysłodawców i wykonawców „nie było stworzenie kompendium wiedzy przyrodniczej, lecz jedynie zaakcentowanie wybranych walorów przyrodniczych okolic Kwidzyna”. Wierzą oni także, że lektura zachęci czytelników do wyruszenia na swoje własne indywidualne przyrodnicze obserwacje. Jerzy Godzik, starosta Kwidzyński, we wstępie pisze o „wysokiej jakości publikacji”.

Książka składa się z 10 podrozdziałów:


Album liczy 159 stron. Numer ISBN 978-83-925961-1-0.

Autorzy zdjęć wykorzystanych w publikacji: Piotr Opacian, Maciej Rodziewicz, Ewa Romanow, Waldemar Zając, Artur Pękal, Marek Kutiak, Maciej Król, Michał Wudarczyk, Robert Pipczyński, Dominik Sudoł, Andrzej Oleksa, Aleksandra Korolewa, Grzegorz Orlicki.

Współfinansowane zostało on ze środków:

  • Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL 2004/016-829.01.02.01. Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym,
  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
  • Starostwa Powiatowego w Kwidzynie,
  • Miasta Kwidzyna w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”.

Partnerem wydawnictwa jest Nadleśnictwo Kwidzyn.