Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki. Fot. Drosik

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 29b

82-500 Kwidzyn

e-mail: sekretariat@powiatkwidzynski.pl

Godziny urzędowania: 7.00-16.00


W Starostwie znajdują się:

 • Informacja (parter, tel. (55) 646 50 00),
 • Sekretariat (pok. 212 II piętro, tel. (55) 646 50 10, fax (55) 646 50 02),
 • Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego (prawo jazdy, pok. 21 parter, tel. (55) 646 50 32),

rejestracja pojazdów, pok. 19, 20 parter, tel. (55) 646 50 15, (55) 646 50 11),

zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie, pok. 13, 13a parter, tel. (55) 646 50 35, fax (55) 646 10 40;

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (parter, tel. (55) 646-50-23),

Gospodarka Nieruchomościami (pok. 118 I piętro, tel. (55) 646-50-43),

 • Wydział Architektury i Budownictwa (pok. 109, 110, tel. (55) 646 50 22, (055) 646 50 48),
 • Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu (pok. 217a II piętro, tel. (55) 646 50 19),
 • Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii (pok. 116, 117 I piętro, tel. (55) 646 50 14),
 • Wydział Finansowy (pok. 210, 211 II piętro, tel. (55) 646 50 12, (55) 646 50 38, (55) 646 50 40),
 • Wydział Infrastruktury i Inwestycji (pok. 104, 105, 106 I piętro, tel. (55) 646 50 49, (55) 646 50 45, (55) 646 50 46),
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów (pok. 22 parter, tel. (55) 646-50-42),
 • Audytor, rewident (pok.120 I piętro, tel. (55) 646-50-47),
 • Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pok. 220 II piętro, tel. (55) 646 50 07),
 • Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej (pok. 108 I piętro, 204, 206 II piętro, tel. (55) 646-50-51, (55) 646-50-50),
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego (pok. 220 II piętro, (55) 646 50 07).

Źródło