Urząd Miejski w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ6e0ffb1b227ed35c-googlemap-00000000-QINU

Urząd Miejski w Kwidzynie na mapie
Urząd Miejski w Kwidzynie po renowacji - czerwiec 2009 roku. Fot. Drosik

Urząd Miejski w Kwidzynie

Adres: ulica Warszawska 19

Kontakt: tel. (55) 6464 700 (Biuro Obsługi Ludności), fax (55) 6464 703, e-mail: info@um.kwidzyn.pl

Władze:

 • Burmistrz miasta: Andrzej Krzysztofiak (55) 6464 777, e-mail: akrzysztofiak@um.kwidzyn.pl
 • Zastępca Burmistrza: Piotr Halagiera (55) 6464 777, tel. (55) 6463 612, e-mail: phalagiera@um.kwidzyn.pl
 • Zastępca Burmistrza: Roman Bera tel. (55) 6464 713, e-mail: rbera@um.kwidzyn.pl
 • Sekretarz Miasta: Barbara Morus (tel. (55) 6464 724, e-mail: bmorus@um.kwidzyn.pl
 • Skarbnik Miasta: Elżbieta Mankiewicz (tel. (55) 6464 735, e-mail: emankiewicz@um.kwidzyn.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 16:00

Spis treści

Struktura organizacyjna

 • Zespół ds. Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Zespół ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej,
 • Zespół ds. Działalności Gospodarczej,
 • Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Zespół ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
 • Zespół ds. Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Zespół ds. Informatyki,
 • Zespół ds. Inżynierii Miejskiej,
 • Zespół ds. Kontroli,
 • Zespół ds. Obsługi Rady Miejskiej,
 • Zespół ds. Organizacyjnych,
 • Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu,
 • Zespół ds. Planowania Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych,
 • Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Zespół ds. Promocji Miasta,
 • Zespół ds. Rozwoju Lokalnego,
 • Zespół ds. Społecznych,
 • Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Informacji Niejawnych,
 • Urząd Stanu Cywilnego.

Samodzielne stanowiska pracy:

 • Administrator Systemu Zarządzania Jakością,
 • Audytor Wewnętrzny Miasta,
 • Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.


Załatwianie spraw

W Biurze Obsługi Ludności można:

1. Uzyskać pełną informację o rodzaju i sposobie załatwiania spraw,

2. Otrzymać wszelkie formularze wniosków,

3. Uzyskać dostęp do aktów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego),

4. Wykonać kserokopie dokumentów niezbędnych przy załatwianiu spraw urzędowych.

Budynek

Urząd Miejski mieści się w neobarokowym obiekcie, który został zbudowany w latach 1913 - 1915.

23 września 2007 w wyniku pożaru gmach częściowo spłonął. Po odbudowie dachu i ogólnej renowacji budynek został ponownie oddany do użytku w czerwcu 2009 roku.

Budynek Urzędu Miejskiego na starych pocztówkach

Zdjęcia współczesne

Źródła