Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Pow. 10700 ha. Fragmenty Pojezierza Iławskiego o łagodnych wzgórzach morenowych, wokół zespołu tzw. jezior morawskich: Morawy, Klasztorne, Klecewskie, Kucki, Różany i Rybie. Są to tereny o dużych wartościach turystyczno-rekreacyjnych.

Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu usytuowany jest na terenie Gminy Gardeja.

Źródło

Strona powiatu kwidzyńskiego