Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Pow. 3065 ha (pow. kwidzyński 3025 ha, pow. malborski 40 ha). Zajmuje zbocza doliny Wisły i jej strefę krawędziową ze zbiorowiskami grądów subkontynentalnych i borów mieszanych.

Źródło

Strona powiatu kwidzyńskiego