Jezioro Liwieniec

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jezioro Liwieniec jest bardzo płytkim zbiornikiem przepływowym (w 1997 roku średnia głębokość wynosiła 1 m, a głębokość maksymalna nie przekraczała 1,7 m). Powierzchnia około 68 ha. Od strony północnej, poprzez rozległe trzcinowiska wpada do jeziora rzeka Liwa, która następnie wypływa w części południowo-zachodniej. Oprócz naturalnego dopływu Liwieniec zasilany jest przez kilka sztucznych cieków.

Nad jeziorem Liwieniec utworzono w 1967 roku rezerwat ornitologiczno - krajobrazowy Jezioro Liwieniec w celu zachowania piękna krajobrazu oraz ochrony przebywającego tam ptactwa: łabędzia niemego, mewy śmieszki, bąka, żurawia i innych gatunków. Jest to rezerwat faunistyczny o powierzchni 82,80 ha, w obniżeniu (80 m.n.p.m) pomiędzy pagórkowatymi wyniesieniami morenowymi o wysokości do 100 m.n.p.m. Obejmuje ekosystemy wodne i bagienne otoczone przez wtórne ekosystemy obszarów zurbanizowanych, rolniczych i leśnych.

Źródło

http://www.prabuty.pl/prabuty/images/stories/atrakcje/rezerwat.pdf