Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 6879 ha. Obejmuje grądy subkontynentalne na zboczach doliny Wisły oraz fragmenty doliny Liwy.

Teren znajduje się na terenie Gminy Sadlinki.

Źródło

Strona powiatu kwidzyńskiego