Wiśliny

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ3880098c656aac8a-googlemap-00000000-QINU

Wiśliny na mapie


Wiśliny (dawn. niem. Weichselburg) - wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Sadlinki.

Spis treści

Historia

Znane jest grodzisko wczesnośredniowieczne położone na terenie wsi. Mimo, że Weiselborg (Wyselberg) został zasiedlony już w XIV wieku, to dopiero w 1375 roku po raz pierwszy wymieniono jako świadka sołtysa Johanna. Teren Wiślin należał do biskupstwa pomezańskiego.

Już w 1386 roku mieścił się tu kościół. Proboszcze był wówczas Nikolaus z Wisilburga, a w 1399 roku sołtysem był Werner.

W 1400 roku Wyselburg określono jako miasteczko, w którym był sołtys Johann Schwarzenyckel (Czarny Mikołaj). Jednak już pięć lat później znowu wymieniono Wiśliny jako wieś, której rozwój, jako ośrodka rzemieślniczo- handlowego zahamowała powódź z 1427 roku.

Wojny polsko-krzyżackie z XV-XVI wieku oraz kolejna powódź w 1489 roku spowodowały upadek Wiślin.

Dzięki staraniom starosty Moritza von Wilmsdorfa dopiero w latach 70. XVI wieku po odbudowaniu wałów przeciwpowodziowych rozpoczęło się stałe osadnictwo. Sprowadził on fryzyjskich Holendrów oraz chłopów z Zachodniego Pomorza. W 1586 roku 13 chłopów miało 28 łanów, z których po okresie wolnizny płacili czynsz roczny. We wsi dominowały pastwiska.

W 1643 roku Hans Riemer miał tu w dzierżawie karczmę. Powstał też browar.

Regulamin wałowy z 1725 roku nakazywał mieszkańcom dbanie o stan wałów przeciwpowodziowych. Już w 1730 roku była tu czynna szkoła.

Wieś miała w 1734 roku 40, a w 1789 roku 47 dymów i dobrze się rozwijała.

Od 1901 roku mieszkańcy wsi korzystali z kolejki wąskotorowej prowadzącej od Marezy poprzez Wiśliny do Rusinowa.

W roku 1905 osadę zamieszkiwało 405, a w 1910 roku było w Wiślinach 509 ha i 399 mieszkańców.

Do 1937 roku pracowała tu mleczarnia. Później mleko wożono do Kwidzyna.

Wieś zelektryfikowano w 1923 roku.

W 1939 roku wieś zamieszkiwały 273 osoby, było tu 70 gospodarstw domowych.

Po drugiej wojnie światowej miejscowość została wsią sołecką (gmina Nebrowo Wielkie).

Do 1945 roku funkcjonowała tu szkoła 1-klasowa.

Na miejscu byli tacy rzemieślnicy jak: kowal, kołodziej, rzeźnik, siodlarz.

Wieś była Zróżnicowana pod względem zabudowy. Część domostw była wybudowana z cegły, część drewniana i szachulcowa na kamiennych podmurówkach.

Zmiana dotychczasowej nazwy Weichselburg na Wiśliny ustalona została Zarządzeniem Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1953r. (Monitor Polski Nr 034, poz. 432).

Teraźniejszość

W 1949 roku spłonęła szkoła.

W 1970 roku mieszkało tu 265 osób.

W 1975 roku uruchomiono hydrofornię.

Zapisy nazewnictwa

  • 1375 - Wiselburg (UBP)
  • 1396 - Wisilburg (UBP)
  • 1400 - Weyselburg (ZtM)
  • 1575 - Weichselburg (UBP)
  • 1941 - Weichselburg (NMS)
  • 1951 - Wiśliny (R)
  • inne spotykane formy (Wiślin)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: Sadlinki


Wsie sołeckie: BiałkiBronisławowoGlinaGrabowoKaniczkiKarpinyNebrowo MałeNebrowo WielkieOkrągła ŁąkaOlszanicaRusinowoWiśliny