Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ127ec43d8147735-googlemap-00000000-QINU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 na mapie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - szkoła została powołana 15 listopada 1947 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Koszykarska, której dyrektorem został Józef Szczuciński, a kierownikiem warsztatów Antoni Czapiewski. W 1950 roku szkołę przeniesiono do Kwidzyna, początkowo do budynków Szkoły Podstawowej nr 5, potem do budynku na ulicy Batalionów Chłopskich, by wreszcie w 1970 roku umieścić ją na obecnym miejscu przy ulicy Ogrodowej w nowych pomieszczeniach z salą gimnastyczną i warsztatami. ZSP 4 zaczęło od 3-letniej szkoły średniej, przemianowanej w 1950 roku na 4-letnie Technikum Koszykarsko-Wikliniarskie. Potem doszła zasadnicza szkoła plecionkarska i stolarska, następnie technikum drzewne 5-letnie i 3-letnie po ZSZ i wreszcie liceum techniczne utworzone w 1998 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Jerzego Piórczyńskiego i w 2000 roku liceum profilowane. Rok szkolny 2002 / 2003 przyniósł "Wiklinie" kolejne zmiany. Do szkoły przyszli pierwsi absolwenci gimnazjum. Szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. W 2003 roku do ZSP Nr 4 dołączono szkoły z ZSP Nr 5 (dawny Zespół Szkół Budowlanych), zaś w 2005 roku poszerzono praktyczną naukę zawodu o zawody, które dotychczas funkcjonowały w ZSP Nr 3 (byłe Technikum Mechanizacji Rolnictwa, teraz Zespół Szkół Technicznych). W latach 90-tych współpracowali z placówkami plecionkarskimi z Niemiec, Francji, Związkiem Koszykarzy w Wielkiej Brytanii.


Spis treści

Ciekawostki

We współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa zrodziły się wiklinowe rzeźby np. bocian przy szpitalu NZOZ "Zdrowie", sowa przy Bibliotece Publicznej i orzeł w siedzibie Starostwa Powiatowego, a także żurawie i albatrosy przy ZSP 4. Rzeźby z wikliny, które znajdują się na rondach w Kwidzynie zostały wykonane przez uczniów ZSP 4.

Teraźniejszość

Ostatnim dyrektorem szkoły była pani Romana Pawelska-Sulot.

Szkoła nie istnieje.

Do budynku w 2012 roku przeniesiono Zespół Szkół Specjalnych.

Ciekawostki historyczne

Nieistniejący budynek "Dom Strzelca"

Przy budowie Technikum Wikliniarskiego wykorzystano fundamenty stojącego tu wcześniej cywilnego Kasyna "Pruski Dwór" (Casino Preussenhof) działającego od 1824 roku.

Potem budynek przemianowano na "Dom Strzelca"(Schutzenhaus), który był siedzibą Związku Strzeleckiego (Schutzenverein) organizacji o charakterze towarzyskim, analogicznej do bractw kurkowych. Kultywowano tam wywodzące się sprzed wieków tradycje i nie tylko chodziło o strzelanie, co o organizację zabaw, imprez rozrywkowych i kulturalnych.

W budynku Domu Strzelca mieściła się duża sala widowiskowa, w której prezentowano sztuki teatralne i koncerty.

Źródła