Związek Strzelecki

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Związek Strzelecki tj. bractwo kurkowe istniał w Kwidzynie od 1351 roku. Gildia ustanowiona została przez wielkiego mistrza Winricha von Kniprode. Jej tradycje przez następne wieki były kultywowane i rozwijane. Członkowie bractwa strzeleckiego brali udział w wojnach Zakonu z Polską oraz w wojnach ze Szwedami. Od 1557 roku, za rządów starosty Absalona Reimanna wprowadzono w bractwie zwyczaj wyboru króla kurkowego. W czasie „wojny wyzwoleńczej” przeciw Napoleonowi w 1813 roku członkowie bractwa dominowali wśród ochotników. Od 1850 roku mieli swój dom strzelecki na terenie dawnego starego zameczku. Obecnie znajduje się tam ZSP nr 4. Później Bractwo Strzeleckie Kurkowe przeniesiono do zbudowanego w latach 1925 - 1927 budynku (Schießstände) przy ulicy Sportowej, w którym teraz ma siedzibę Komenda Powiatowa Straży Pożarnej. Członkami bractwa byli członkowie władz miasta i przedstawiciele wszystkich zawodów. Mieli oni swoje stroje i obowiązywał ich specjalny ceremoniał.

Okazjonalnie bractwo kurkowe wydawało medale.

Ten pochodzi z 1901 roku i wydany został z okazji jubileuszu, na 550 - lecie Winricha von Kniprode.

medal Bractwa Kurkowego
medal Bractwa Kurkowego - rewers

Źródło