Ulica Batalionów Chłopskich w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Ulica Batalionów Chłopskich na mapie

ul. Bat. Chłopskich - ulica w Kwidzynie łącząca się z ulicami: Podjzadową, Brat. Narodów, Targową, Górną, Chopina, Kościelną, Słowiańską, Ogrodową, Hallera i Grudziądzką.

Spis treści

Historia

Jest jedną z najstarszych ulic miasta. W roku 1543 nosiła nazwę Bäckergasse, w roku 1751 Lange Gasse, jednocześnie w użytkowaniu była nazwa Breite Gasse która w roku 1800 utrwaliła się już jako Breite Strasse. w latach 1933-1945 ulicę nazwano Adolf Hitler Straße, zaś po wojnie Środkową. Dzisiejsza nazwa Batalionów Chłopskich nawiązuje do konspiracyjnej organizacji wojskowej ruchu ludowego działającej od jesieni 1940 roku do marca 1945 roku.

Ciekawostki

Na tej ulicy do 1758 roku znajdowała się Brama Grudziądzka zwana też Wysoką, przed którą funkcjonował niegdyś Koński Rynek. W latach następnych bramę odbudowano po czym rozebrano ją całkowicie w 1823 roku.

Na zaniedbanym placyku pod numerem 39 tej ulicy był usytuowany spichlerz. Obiekt zbudowany w 1742 roku, wpisany w rejestr zabytków. Sprzedany w ręce prywatne. Strawiony przez pożar, został wyburzony.

Pod numerem 44A znajduje się dawna synagoga (bożnica żydowska). Jej stan jest katastrofalny.

Zapisy nazewnictwa

  • Bäcker Gasse
  • Lange Gasse
  • Breite Gasse
  • Breite Straße
  • Adolf Hitler Straße (1933-45)
  • Środkowa
  • Batalionów Chłopskich

Ulica Batalionów Chłopskich na starych pocztówkach

Zdjęcia współczesne

Źródła

Zobacz też

Wykaz ulic Kwidzyna