Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQd045177324d65fe-googlemap-00000000-QINU

Zespół Szkół Technicznych im. "Mikołaja Kopernika" na mapie
Logo szkoły

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie to szkoła o bogatej tradycji. Istnieje już ponad 60 lat. Jej mury opuściło około 4500 absolwentów. Piękny zielony teren, na którym jest położona, sala sportowa, siłownia, dobrze wyposażona pracownia informatyki, elektroniki, automatyki to niewątpliwie duże jej atuty. Każdy wybrany z jej bogatej oferty edukacyjnej kierunek kształcenia przyszłym absolwentom zapewnia szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje, możliwości podjęcia studiów wyższych oraz pracy. Szkoła jako strategiczny cel wyznaczyła sobie rozwijanie w uczniach cech charakteru i umysłu, przymiotów pożytecznych w każdych okolicznościach, tak aby przyszły jej absolwent był człowiekiem przedsiębiorczym i potrafił sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Spis treści

Historia

 • W 1946 roku zostaje powołane Państwowe Gimnazjum Rolniczo - Ogrodnicze. Założycielem i pierwszym dyrektorem Szkoły był Antoni Jakimczyk
 • 1948 rok - utworzono Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia.
 • 1949 rok - na bazie istniejącej szkoły powstaje nowy kierunek kształcenia, który będzie trwał przez dziesiątki lat. Utworzono Liceum Mechaniki Rolnej. Dyrektorem szkoły został mgr. inż. Andrzej Humecki.
 • 1950 rok - w Liceum Mechaniki Rolnej dorośli mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności.
 • 1952 rok - Liceum Mechaniki Rolnej zostaje przemianowane na Technikum Mechaniki Rolnej, a w 1954 roku szkoła otrzymuje nazwę Technikum Mechanizacji Rolnictwa z nowym programem, który ma przygotować kadrę dla potrzeb rozwijającej się mechanizacji rolnictwa.
 • 1956 rok - X rocznica powołania Szkoły. Z tej okazji zorganizowano I Zjazd Absolwentów.
 • 1959-1967 - w Dwuzimowej Szkole Rolniczej i Rocznej Szkole Rolniczo - Mechanicznej kształcą się dorośli zdobywając nowy zawód.
 • 1966 rok - społeczność szkolna przenosi się z budynku "Pod Zegarem" do nowego obiektu szkolnego przy ul. Staszica 25.
 • 1966 rok - XX rocznica istnienia Szkoły i II Zjazd Absolwentów.
 • 1971 rok - III Zjazd Absolwentów z okazji XXV - lecia Szkoły
 • 1973 rok - powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształci uczniów w zawodzie mechanizacji rolnictwa, a w późniejszych latach w innych specjalnościach w zależności od potrzeb stawianych w obsłudze maszyn, urządzeń rolniczych.
 • 1974 rok - powołano 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, co umożliwiało kontynuowanie nauki absolwentom szkół zasadniczych.
 • 1977 rok - szkoła przyjmuje nazwę Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa (ZSMR).
 • 1977 rok - nadanie Zespołowi Szkół Mechanizacji Rolnictwa imienia Mikołaja Kopernika.
 • 1977 rok - zostaje powołane Zaoczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zasadniczej.
 • 1986 rok - po 15 latach przerwy powrócono do tradycji spotkań absolwentów. Z okazji Jubileuszu 40-lecia Technikum Mechanizacji Rolnictwa zorganizowano IV Zjazd Absolwentów.
 • 1991 rok - budynek szkolny "Pod Zegarem" przestał być własnością szkoły.
 • 1991 rok - V Zjazd Absolwentów i 45-lecie naszej Szkoły.
 • 1992 rok - adaptacja II piętra internatu na aulę i pięć klas.
 • 1993 rok - modernizacja "poligonu" do nauki jazdy.
 • 1994 rok - urządzenie pracowni informatycznej.
 • 1991-1995 - tworzenie szkolnego "skansenu" wśród zieleni.
 • 1996 rok - Złoty Jubileusz Szkoły i VI Zjazd Absolwentów.
 • 1998 rok - Aktem Założycielskim Ministerstwa Rolnictwa utworzono Liceum Agrobiznesu.
 • 1999 rok - zmiana dotychczasowej nazwy szkoły z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa na Zespół Szkół Agrotechnicznych.
 • 1999 rok - Ministerstwo Rolnictwa przekazało szkołę nowemu organowi prowadzącemu szkolnictwo ponadpodstawowe - samorządowi lokalnemu, powiatowi. Jest to data bardzo znamienna dla naszej społeczności szkolnej.
 • 1999 rok - przeniesienie wszystkich kierunków kształcenia o specjalnościach technicznych z ZSZ nr 1 do Zespołu Szkół Agrotechnicznych.
 • 2000 rok - Aktem Założycielskim została powołana Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik mechanik.
 • 2000 rok - decyzją Starostwa następuje likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego w Oborach.
 • 2000 rok - likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego przy warsztatach szkolnych.
 • 2000 rok - likwidacja warsztatów szkolnych, a w to miejsce powołanie pracowni ćwiczeń praktycznych.
 • 2001 rok - VII Zjazd Absolwentów.
 • 2002 rok - następuje wygaszenie dotychczasowych form i kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadpodstawowym, wprowadza się szkoły ponadgimnazjalne. Nasza szkoła przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
 • 2003 rok - przeniesienie zajęć praktycznych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - dawniej "Wikliny".
 • 2003 rok - zapada decyzja o fizycznej likwidacji obiektów po byłych warsztatach szkolnych, następuje sprzedaż majątku szkolnego i części terenu, jest to tak zwana restrukturyzacja.
 • 2004 rok - warsztaty szkolne zostały zburzone, choć przez ponad pół wieku miały się dobrze. Pozostała pustka. Samorządność rządzi się swoimi prawami i decyzjami, czy były słuszne osądzą potomni.
 • 2006 rok - Jubileusz 60-lecia Szkoły i VIII Zjazd Absolwentów.

Teraźniejszość

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych na rok Szkolny 2011/2012:

1. TECHNIKUM

 • technik teleinformatyk
 • technik elektronik
 • technik mechanik

2. SZKOŁA ZAWODOWA

 • monter elektronik
 • monter mechatronik
 • operator obrabiarek skrawających


Dyrektor:

 • Aleksandra Matczyńska

e-mail: dyrektor-zsp3@powiatkwidzynski.pl

Wicedyrektor:

 • Sebastian Więckowski


Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie

ul. Staszica 25

82-500 Kwidzyn

tel./fax. (55) 279 38 74


e-mail: zsp3@powiatkwidzynski.pl

adres internetowy: http://www.zst.kwidzyn.pl

Ciekawostki

Dawny Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa (ZSMR), nazywany był potocznie "Koniami". Nazwa wywodzi się od nauki wprowadzania "koni mechanicznych" zamiast tradycyjnych napędzanych owsem. W/w nazwa dawnej szkoły przy ul. Staszica 25 przetrwała do dziś i jest spontanicznie używana przez mieszkańców Kwidzyna jako punkt orientacyjny na mapie miasta.


Widok współczesny


Przeszłość na fotografii

Zjazd Absolwentów
Warsztaty

Pochód pierwszomajowy

Źródła