Słownik nazw terenowych - lądowych i wodnych Gminy Sadlinki

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Czarna Łączka (Schwarze Loncka – rok 1902) - łąka na zachód od stacji kolejowej Dziwno.

Głęboczek, Głębie (Glembesien – rok 1694, Glembotscheck See – rok 1902) - jezioro około 2 ha, w lesie 2 km na zachód od stacji kolejowej Dziwno.

Grabowskie Jezioro (Gross Grabau See) - jezioro, około 1 km na zachód od wsi Grabowo.

Jajło (Hauptgraben) - kanał długości 18 202 m, w sześciu różnych odcinkach, płynie przez wsie: Rusinowo, Nebrowo, Wiśliny, Grabowo, Nowy Dwór, lewy dopływ kanału Palemona.

Jedliński Kanał - kanał długości 2726 m, wypływa z Kanału Sadlińskiego, przecina Kanał Olsztyński i uchodzi do kanału Palemona na gruntach wsi Olszanica.

Koński Dół - południowa część jeziora Głęboczek.

Kozioł (Kossel See) - dawniejsze jezioro, obecnie staw we wsi Glina Mała.

Małpi Gaj - lasek, w pobliżu Wisły, na granicy wsi Glina i Nebrowo Wielkie.

Mszczuja (Faul Graben) - kanał długości 4763 m, początek we wsi Białki, dopływ kanału Palemona.

Nebrowskie Jezioro - około 7 ha, należące do wsi Nebrowo Wielkie.

Sadliński Kanał (Grenz Graben) - kanał długości 8880 m, początek we wsi Okrągła Łąka, uchodzi do kanału Palemona we wsi Olszanica.

Siwucha - pole, w pobliżu stadionu szkoły we wsi Nebrowo Wielkie.

Skumanda - kanał długości 12 143 m, płynie przez wsie: Okrągła Łąka, Bronisławowo, Olszanica, prawy dopływ kanału Palemona.

Świętopełka Kanał (Mittel Graben) - kanał długości 4591 m, płynie równolegle do kanału Mszczuja.

Topielisko, (Topitschenbruch – rok 1902) - północna część Jeziora Nebrowskiego we wsi Nebrowo Wielkie.

Topielisko (Topitschenbruch) - bagno, w pobliżu jeziora Głęboczek.

Witniak - pastwisko na północ od wsi Nebrowo Wielkie, za Wiślanym Wałem.

Wydmuchawka - piaskownica, około 0,4 km na wschód od budynku szkoły we wsi Nebrowo Wielkie.