Hans Jakob von Auerswald

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Hans Jakob von Auerswald urodził się 25 lipca 1757 w Płatwach (dawn. niem. Gut Plauth), powiat Susz (dawn. niem. Rosenberg) jako jedyny syn Hansa Adolfa, dziedzica wsi Płatwy oraz Henrietty Eleonory z d. Schwandes. Pochodził ze starego, szlacheckiego rodu Auerswalde. Był członkiem Niemieckiej Loży Masońskiej (niem. Deutscher Freimaurer).

Medal. Marienwerder 1802.

Wykształcenie pobierał od nauczyciela domowego i na pensji w Kwidzynie. W 1770r., w wieku 13 lat wstępuje do armii Pruskiej, a następnie urlopuje się, aby uzupełnić wykształcenie. W 1774r. rozpoczyna studia na Uniwersytecie w Królewcu. W roku 1783 Auerswald odchodzi z armii. Rok później żeni się z Zofią zu Dohna-Lauck (ur. 5.04.1760) i poświęca zarządowi dóbr Ulnowo (dawn. niem. Faulen) k. Susza, które odziedziczył w 1760r. Od 1787 poświęca się w służbie państwowej w zgromadzeniu Prus Zachodnich i zostaje mianowany Prezesem Rejencji Marienwerder (niem. Landschaftsdirektor des Marienwerderschen Departements). Od 1797 zostaje prezydentem Prus Zachodnich Kamery w Kwidzynie, a od 1802 również Prus Wschodnich i Litwy Kamery w Królewcu. Gdy w 1802 r. Auerswald powracał do Prus Wschodnich, odznaczono go za dotychczasową pracę medalem zawierającym napis:

SEINER GEDENKT WESTPREUSSEN EWIG MIT DANK. MARIENWERDER 1802

Od 1806 r. mianowany został tajnym radcą Kamery Finansów, Domen i Wojny oraz kuratorem Uniwersytetu w Królewcu. W 1808 r. Auerswald został mianowany przez króla pruskiego na Nadprezydenta Prus Wschodnich, Zachodnich i Litwy (niem. Generallandschaftspräsident (Oberpräsident) Ostpreußen, Westpreußen, Litauen) z siedzibą w Królewcu. Otrzymuje również tytuł tajnego radcy Prus Wschodnich, Zachodnich i Litwy. W tym czasie do Królewca przenosi się dwór królewski dzięki czemu rodzina Auerswalda nawiązuje przyjazne kontakty z rodem Hohenzollern. W przyszłości, znajomość ta ułatwi karierę polityczną synom Auerswalda. W związku ze zniesieniem w 1810 roku stanowiska nadprezydenta, Auerswald zostaje mianowany Prezydentem Prus Wschodnich a w 1811 otrzymuje godność ochmistrza Królestwa Prus. Auerswald bierze czynny udział w reformach państwa (reformy Steina i Hardenberga). Po przywróceniu stanowiska nadprezydenta, Auerswald zostaje ponownie mianowany w 1814 roku na stanowisko nadprezydenta Prus Wschodnich i Litwy. (Nadprezydentem Prus Zachodnich zostaje Theodor von Schön). W 1817 roku Auerswald za zasługi poniesione dla rozwoju Uniwersytetu w Królewcu otrzymuje tytuł doktora. W 1824 Auerswald podaje się do dymisji rezygnując ze stanowiska nadprezydenta. Powraca na jakiś czas do swoich dóbr w Ulnowie, ale ze względu na pogarszający się stan zdrowia powraca w roku 1832 do Królewca gdzie umiera 04 kwietnia 1833r. Auerswald pozostawia szóstkę dzieci w tym trzech synów - Hansa Adolfa Erdmanna (1792-1848), Rudolfa Ludwiga Cäsara (1795-1866) i Alfreda (1797-1870).

Wszyscy synowie Auerswalda, podobnie jak ojciec poświęcają się służbie ojczyźnie.

Ciekawostki

Dnia 19 października 1815 Rada Miejska Torunia przyznała Hansowi Jakobowi von Auerswald honorowe obywatelstwo Torunia.

Źródła