Alfred von Auerswald

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Urodził sie 16 grudnia 1797 w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).

Najmłodszy z trójki synów Hansa Jakoba von Auerswald oraz Zofii zu Dohna-Lauck.

Pochodził ze starego, szlacheckiego rodu Auerswalde. Młodzieńcze lata Auerswald spędza w Królewcu (dawn. niem. Königsberg) stolicy Prus Wschodnich, gdzie jego ojciec zostaje przeniesiony w 1802 roku jako Prezydent Prus Wschodnich i Litwy (niem. Präsident der Ostpreußischen und Littauischen).

W Królewcu podejmuje naukę a w 1815 roku, w wieku 18 lat zdaje egzaminy wstępne na uniwersytet w Królewcu (niem. Universität in Königsberg). Jednak nie rozpoczyna studiów ale wzorem starszego brata, Hansa Adolfa Erdmanna wstępuje na ochotnika do II Zachodniopruskiego Pułku Dragonów (niem. Westpreußische Dragoner-Regiment). W jego szeregach bierze udział w "wojnie wyzwoleńczej" (niem. Befreiungskriege 1813-1815) i wkracza do Francji.

Po powrocie do Królewca rozpoczyna studia na Uniwersytecie w Królewcu, gdzie jest współzałożycielem niemieckiej wspólnoty studenckiej (niem. Deutschen Burschenschaft).

W 1819 roku poświęca się służbie państwowej w Regierungscollegium w Marienwerder. W roku 1824 przejmuje jeden z majątków rodzinnych położony koło Susza (dawn. niem. Rosenberg in Westpreußen), jednocześnie zostaje na kilka lat radnym (niem. Regierungsrath) Regierungscollegium w Marienwerder.

W roku 1826 żeni się Franziską Frey, która po 12 latach małżeństwa umiera.

W latach 1830 do 1844 Auerswald jest Starostą Królewskiego Powiatu Suskiego (niem. Landrat des westpreußischen Landkreises Rosenberg). W tym czasie sporządza sprawozdanie z pobytu w Kamieńcu (dawn. niem. Finckenstein) w 1807 roku, cesarza francuskiego Napoleona I. (dokument ukończony został 02.12.1841r., 34 lata po pobycie Napoleona w Kamieńcu)

W latach 1845-1853 Auerswald zostaje Generallandschaftsdirektor Prowincji Poznańskiej (niem. Provinz Posen) - najpierw, od 1846r. jako członek synodu generalnego (niem. Generalsynode) a od marca do czerwca 1848r. jako pruski minister spraw wewnętrznych (niem. Preußischer Innenminister). Następnie wybrany zostaje ponownie na Generallandschaftsdirektor, jednak powyższa nominacja nie zostaje potwierdzona przez króla.

Od roku 1837 Auerswald zostaje członkiem Sejmiku Prowincjonalnego Prowincji Pruskiej (niem. Provinziallandtages der Provinz Preußen), od 1847r. członkiem Sejmu Wielkiego (niem. Vereinigten Landtags), a od 1848r. członkiem Pruskiego Zgromadzenia Narodowego (niem. Preußischen Nationalversammlung).

W latach 1849 do 1852 zostaje członkiem Izby Niższej (niem. Zweiten Kammer), Frakcja Auerswald-Schwerin, od 1849 - pierwszym wiceprzewodniczącym.

W 1850 roku zostaje członkiem Izby Ludowej Erfurt (niem. Erfurter Volkshauses) a od 1854 do 1855 roku ponownie członkiem Izby Niższej (niem. Zweiten Kammer) jako członek Niemieckiej Partii Centrum (niem. Deutsche Zentrumspartei "Centrums").

W roku 1858 sprzedaje swoje dobra położone koło Susza i przenosi się do Berlina. Tam zostaje członkiem pruskiej Izby Reprezentantów (niem. Preußischen Abgeordnetenhauses): Frakcji Lewicowej (niem. Linke Fraktion) - lata 1859-1861, Frakcji Georga von Vincke (niem. Fraktion Georg Freiherr von Vincke) - lata 1862-1863 i Frakcji Spraw Konstytucyjnych (niem. Fraktion der Konstitutionellen) - lata 1867-1870. W październiku 1861 roku, z okazji koronacji Wilhelma I, zostaje mianowany tajnym radcą (niem. Geheimen Rath).

Pod koniec życia Auerswald zaczyna mieć problemy z sercem. Umiera 3 lipca 1870 w Berlinie, w wieku 73.


Niektóre źródła podają jako czas i miejsce narodzin Alfreda von Auerswald - 16 październik 1797r., Królewiec (dawn .niem. Königsberg). Zważywszy że rodzina Alfreda von Auerswald przeniosła się do Królewca w momencie mianowania Hansa Jakoba von Auerswald na Prezydenta Prus Wschodnich i Litwy (niem. Präsident der Ostpreußischen und Littauischen), co miało miejsce w 1802r., bardziej prawdopodobnym staje się Kwidzyn, dn. 16 grudnia 1797r.