Hans Adolf Erdmann von Auerswald

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Hans Auerswald

Hans Adolf (Adolf) Erdmann von Auerswald urodził się w 19 października 1792 w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).


Był najstarszym z trojga synów Hansa Jakoba von Auerswald oraz Zofii zu Dohna-Lauck. Pochodził ze starego, szlacheckiego rodu Auerswalde. Młodzieńcze lata Auerswald spędził w Królewcu gdzie podobnie jak jego pozostali dwaj bracia poznaje i zaprzyjaźnia się z rodziną Hohenzollernów, królem Friedrichem Wilhelmem IV i księciem Wilhelmem.

W latach 1810-1813 studiuje na uniwersytecie w Królewcu. W styczniu 1813r. wstępuje na ochotnika do II Zachodniopruskiego Pułku Dragonów (niem. Westpreußische Dragoner-Regiment) z którym bierze udział w bitwach pod Großbeeren, Dennewitz i Leipzig. W roku 1815, po bitwie pod Waterloo zostaje adiutantem generała Friedricha Wilhelma Freiherra von Bülow i w 1818 trafia do w sztabu generalnego. W 1831 zostaje awansowany na majora, a W 1841 roku mianowany pułkownikiem Litewskiego Pułku Dragonów (niem. Litauischen Dragonerregiments).

W międzyczasie, 16 października 1832r. w Królewcu, Auerswald wstępuje w związek małżeński z Auguste von Bardeleben. Po 12 latach małżeństwa, dn. 10 listopada 1844 roku żona Auerswalda umiera pozostawiając owdowiałego męża z piątką dzieci.

W 1846 roku Auerswald zostaje wyznaczony na dowódcę brygady, najpierw w Nysie a następnie w 1848r. we Wrocławiu.

Pomimo swoich prusko-militarnych poglądów był on również politykiem liberalnej opozycji Niemieckiej Konfederacji (niem. Deutscher Bund). Dzięki swoim postępowym poglądom i politycznej pozycji, Auerswald zostaje zaproszony do współpracy z utworzoną w 1847 roku Gazetą Niemiecką (niem. Deutsche Zeitung).

W maju 1848 roku jako członek pierwszego wybranego w wolnych wyborach parlamentu Niemiec, tzw. Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie (niem. Frankfurter Nationalversammlung) zostaje przewodniczącym Komitetu ds. uzbrojenia ludzi i wojska.

18 września 1848 roku, po głosowaniu w sprawie rozejmu w Malmo, we Frankfurcie nad Menem dochodzi do ulicznych zamieszek. Auerswald zaatakowany przez wściekły tłum powstańców ginie zastrzelony na ulicy przed Friedberger Tor. Wraz z nim zabity zostaje towarzyszący mu znany polityk niemiecki, Felix Fürst Lichnowsky.

Auerswald osieroca czwórkę synów i córkę.

Medal. Hans Adolf Erdmann von Auerswald.