Wspomnienia prabuckich Kresowian

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

Książka "Wspomnienia prabuckich Kresowian", to pozycja zawierająca rys historyczny Kresów oraz zbiór bolesnych wspomnień, relacji ludzi, naocznych świadków tragedii, mordów dokonywanych przez oddziały OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Książka zawiera dwadzieścia siedem życiorysów, a strach i żal po przeżyciu "rzezi wołyńskiej" bije z każdej strony tekstu. Ludzie ci, z bagażem tak ciężkich doświadczeń, przybyli tu, na tereny dzisiejszej Gminy Prabuty tuż po wojnie, aby na Ziemiach Odzyskanych zacząć życie od nowa. Te bezcenne wspomnienia pionierów zasiedlających Gdakowo, Obrzynowo, Rodowo czy Prabuty stanowią nieocenione źródło wiedzy o powojennej rzeczywistości tych terenów. Na 448 stronach książki umieszczono też liczne fotografie pochodzące z Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz zbiorów prywatnych.

Pozycja ta powstała z inicjatywy zespołu Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków, a przede wszystkim dzięki dwóm pasjonatom historii Kresów i współtwórcom stowarzyszenia - Andrzejowi Mosiejczykowi i Jędrzejowi Krasińskiemu.

Wydana staraniem Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydawnictwo: VEGA Studio Adv. Tomasz Müller

Kwidzyn - 2015

ISBN 978-83-934801-1-1

Wydanie bezpłatne