Ulica Słowiańska w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ7950514f57e1cb68-googlemap-00000000-QINU

Ulica Słowiańska na mapie

ul. Słowiańska - ulica w Kwidzynie łącząca się z ulicą Braterstwa Narodów oraz z drugiej strony z pięcioma innymi ulicami: Kościelną, Grudziądzką, Hallera, Ogrodową i Batalionów Chłopskich.


Spis treści

Ważniejsze obiekty

Historia

Wcześniejsze nazwy ulicy to powstała przed rokiem 1500 Stumpengasse (z języka niemieckiego Stumpe - pniak), prawdopodobnie po roku 1710 Friedrichstrasse której patronem był Fryderyk II Wielki i od roku 1911 do 1945 Herrenstrasse (dosłowne tłumaczenie z języka niemieckiego - Pańska). W latach 30' ubiegłego wieku, przy ówczesnej Herrenstrasse 14, miał siedzibę wicekonsul Polskiej Placówki Konsularnej, Józef Gieburowski. Powojenna nazwa ulicy pochodzi od przymiotnika słowiański.

Ciekawostki

Przy tej ulicy, w miejscu gdzie teraz znajduje się strzeżony parking, w okresie plebiscytu znajdował się budynek Kasyna Polskiego tzw. Resursa. Później na placu tym funkcjonowało targowisko miejskie przeniesione na plac przy ulicy Kopernika.


Zapisy nazewnictwa

  • Stumpen Gasse
  • Friedrich Strasse
  • Herren Strasse
  • Pańska
  • Słowiańska


Ulica Słowiańska na starych pocztówkach

Zdjęcia współczesne

Źródła

Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna