Ulica 11 Listopada w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ5e18cf5a2527317b-googlemap-00000000-QINU

Ulica 11 Listopada na mapie
Tabliczka na budynku przy ul. 11 Listopada 1. Autor:Drosik

ul. 11 Listopada - ulica w Kwidzynie, biegnąca od ulicy Grudziądzkiej do ulicy Hallera.

Od ulicy 11-ego Listopada swój bieg zaczynają ulice Kamienna oraz Willowa.

Spis treści

Ważniejsze obiekty

Z powodu pożaru budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie część jego wydziałów została tymczasowo przeniesiona do budynku KCK.

Historia

Do 1945 r. nazwa ulicy to Kaiserstrasse (z języka niemieckiego Kaiser - cesarz). Wzdłuż ulicy zlokalizowane były budynki wchodzące w skład kompleksu Königliche Unteroffizierschule. Po II wojnie światowej pierwszą nazwą według spisu z 1946 roku była Koszarowa, poźniej zmieniono ją na Wandy Wasilewskiej. Dzisiejszą nazwę ustanowiono uchwałą Nr VII/38/90 7 lipca 1990 roku.

Ciekawostki

Obiekty po niemieckiej szkole podoficerskiej zostały zagospodarowane przez polską jednostkę wojskową, która stacjonowała tu do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie budynki pokoszarowe wykorzystywane są głównie do działalności handlowo-usługowej, naukowej (PSW) i kulturalnej (KCK).

Na budynku z numerem 1 znajduje się stara tablica informująca o nieistniejącej już ulicy Wandy Wasilewskiej.

Galeria

Źródła

Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna