Sechßeelen

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Sechßeelen na mapie

Sechßeelen to gospodarstwo leżące około kilometr na północny wschód od Lipianek.

Spis treści

Historia

Pierwsze zapisy pochodzą z roku 1664. Sechßeelen to dawny folwark należący do gminy wiejskiej Ziegellack. W roku 1905 osadę zamieszkiwało 13 mieszkańców.

Gospodarstwo przed wojną zamieszkiwało sześć osób, po roku 1945 właścicielem został osadnik z Kaszub - Borzyszkowski.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Sechsseelen na Wały ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

Zapisy nazewnictwa

  • 1664 - Stadtgütlein zu Marienewerder genannt Sechsseelen (ZtM)
  • 1790 - Sechssielen (Srt)
  • 1889 - Sechsseelen (SG)
  • 1945 - Sechsseelen (R)
  • 1951 - Wały (R)
  • inne spotykane formy (Volwerk Sechßeelen (1872), Sechssiehlen, Sechßeelen)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła