Słownik nazw terenowych - lądowych i wodnych Gminy Gardeja

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Ciepskie Jezioro (Zipske See – rok 1902) - dawniejsze jezioro 7 ha, od roku 1920 bagna, 1,2 km na północ od wsi Krzykosy.

Czarne Jezioro (Zehren See – rok 1694, Hochzehrener See – rok 1902) - jezioro około 20 ha, 1,5 km na północny zachód od wsi Czarne Małe.

Czarne Małe, Głuszno (Glusin – rok 1694, Gliser See – rok 1941) - jezioro około 20 ha, 1,5 km na północny zachód od wsi Czarne Małe.

Diabli Kamień - bryła skalna, zanurzona w Jeziorze Kamień we wsi Gardeja.

Dolinik (Dollnick See – rok 1902) - dawniejsze jezioro, obecnie bagno w pobliżu wsi Krzykosy.

Ewa (Jiwabruch) - bagno, we wsi Trumieje.

Gardejski Park (Stadtwald) - park około 2 ha, w pobliżu wsi Gardeja.

Gardęga, Gardzięga, Gardeja (Jardenga, Gardenga – rok 1933) - rzeczka 35 km, płynie przez wsie: Trumieje, Klecewo, Czarne Dolne, prawy dopływ rzeki Osa.

Gnilica (Gniellitz See) - dawniejsze jezioro, obecnie bagna, 1,5 km na południowy wschód od wsi Otłówko.

Grzybno (Grzybin See – rok 1559) - małe jezioro, w pobliżu wsi Gardeja.

Kacze Jezioro, Czarnogłowie Jezioro (Bürger See) - jezioro około 13 ha, w lesie, 0,7 km na południowy zachód od stacji kolejowej Dziwno.

Kaczy Dołek - staw, za pałacem, na terenie wsi Otłówko.

Kamień, Kamyk (Camick – rok 1559, Comming – rok 1694) - jezioro około 5 ha, przy parku we wsi Gardeja.

Klasztorna (Kloster Fluss – około roku 1790) - rzeczka, wpada do Jeziora Klasztornego na terenie byłego PGR Międzylesie.

Klasztorne Jezioro (Kloster See) - jezioro 81 ha, we wsi Klasztorek.

Klecewski Kanał (Aalfang) - kanał długości 2360 m, bierze początek z jeziora Kucki, przepływa przez wieś Czarne Górne, dopływ rzeczki Gardęga.

Klecewski Las (Klötzener Wald) - las, na północ od wsi Klecewo, położony między ramionami jeziora Kucki.

Kocioł (Kessel See – rok 1843) - jezioro 4 ha, około 0,3 km na północ od Jeziora Klasztornego.

Krzykowskie Jezioro (Kroxener Dorf See) - jezioro 12 ha, przy szosie we wsi Krzykosy.

Kraut, Krut (Kraut See) - dawniejsze jezioro 29 ha, spuszczone w 1933 roku, obecnie łąka i bagno, około 0,1 km na północny wschód od wsi Gardeja.

Kuchnia (Kuchen See – rok 1526) - jezioro 100 ha, poniżej wsi Czarne Dolne.

Kucki, Kucko (Kuczke – rok 1388, Kauziger See) - jezioro około 175 ha, między miejscowościami: Jaromierz, Trumieje i Klecewo.

Lądy (Londen – rok 1902) - łąka we wsi Trumieje.

Leśne Jezioro (Bürger See) - jezioro około 30 ha, 1 km na południowy wschód od Nowej Wioski.

Łąkowy Kanał - długości 4570 m, wypływa z gruntów wsi Gardeja, wpada do jeziora Kuchnia.

Marskie Jezioro, Mary (Mari Jezioro, Mährener See) - jezioro około 12 ha, w lesie, 1,5 km na południowy wschód od wsi Morawy.

Marska Góra (Mährener Höhe) - pagórek 134 m, na południe od wsi Morawy.

Międzylesie - teren byłego PGR. Przepływa tam rzeczka Klasztorna wpadająca do Jeziora Klasztornego.

Nowowiejski Las (Neudorfchener Forst)- las na południe od wsi Nowa Wioska.

Otłowskie Jezioro (Ottlau See) - jezioro około 1 ha, we wsi Otłowiec.

Otoczyńskie Jezioro (Ottotschner Dorf See) - jezioro 4 ha, we wsi Otoczyn, przy szosie.

Otoczyński Kanał - długości 5542 m, dopływ strumienia Wandówka, wypływa z terenu wsi Otoczyn.

Płońskie Małe (Klein Plonskie See – rok 1552, Kleiner Plinsker See – rok 1933) - jezioro około 5 ha, 3 km na południowy zachód od wsi Czarne Dolne.

Płońskie Wielkie (Grosse Plonskie See – rok 1552, Grosse Plinskie See – rok 1933) - jezioro około 20 ha, 3,5 km na południowy zachód od wsi Czarne Dolne.

Polderowy Kanał - długości 4980 m, wypływa ze wsi Czarne Dolne, dopływ rzeki Gardęga we wsi Czarne Górne.

Popówko (Popowken See – rok 1902) - jezioro 1 ha, przy wsi Gardeja, dawna własność kościelna.

Przybniel (Pribernelle – rok 1559, Przybenell See – rok 1694, Pscheberniel See – rok 190) - dawniej jezioro, obecnie bagno i łąka, około 2 km na północny wschód od wsi Gardeja.

Rybno (Fischbrucch See – rok 1902) - jezioro około 17 ha, 1,5 km na południowy wschód od wsi Wandowo.

Sarnówek (Lentzruher See – rok 1933) - jezioro 26 ha, na południe od wsi Rozajny Małe.

Trąbna (stara pomorska nazwa: lacum parvum Tromey – rok 1326, ad lacum Trumpie – rok 1329) - niegdyś jezioro, obecnie teren podmokły, 2 km na południowy wschód od wsi Trumieje.

Wandowskie Jezioro (Wandau See) - jezioro około 10 ha, we wsi Wandowo.

Wielkie Jezioro (Slamai, Grosser See – rok 1902) - niegdyś jezioro 58 ha, osuszone w 1933 roku, obecnie łąka, na zachód od wsi Gardeja.

Zebrdowski Las (Seubersdorfer Wald) - las, 1 km na północny wschód od wsi Zebrdowo.

Żabno (Schabin – rok 1559) - jezioro 4 ha, około 4 km na północ od wsi Gardeja.