Resia

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Rezija (Resia) – Terytoria szczepowe Prusów dzieliły się na tzw. plemienne ( niem. Hauptlandschaft ), a te z kolei dzieliły się na włości ( pólka – niem. Gau ) lub też na ziemie, w skład których wchodziło kilka włości. W obrębie samej Pomezanii istniało kilka włości. W południowej części znajdowały się dwie obszerne włości: Resia ( rejon Riesenburga – Prabut ) oraz Prezla – ( rejon Prenzlau – Przęsławek ) nad Gardęgą na zachód od Kisielic.

Granice włości Resia rozciągały się mniej więcej na zachodzie aż do Kwidzyna, na wschodzie obejmowały okolicę, w której później powstały Prabuty i Obrzynowo; dalej granica między włością Resia i Prezla biegła pasem lasów, jezior i zandrów do najbardziej na zachód wysuniętej miejscowości Rogoźna. Północna granica włości Resia przylegała do włości Alyem ( od Tychnów przez TrzcianoGdakowo do jeziora Dzierzgoń, w której jak stwierdza kronikarz Dusburg powstał zamek malborski „in territorio Pomesania dicto Rysen mutantes locum et non nomen ...”, „accesserunt ad territirium Reysen...”