Nowa Wieś Kwidzyńska

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Przekierowano z Neudorf)

UNIQ2b94ddf224b1a67-googlemap-00000000-QINU

Nowa Wieś Kwidzyńska na mapie

Nowa Wieś Kwidzyńska – (dawn. niem. Neudorf)

Spis treści

Historia

Obszar wsi od 1236 roku wchodził w skład dóbr tychnowskich, należących do Dietricha von Depenow, przylegających do ustalonej w latach 1250 – 1294 granicy państwa krzyżackiego z dominium biskupstwa pomezańskiego. Następnym właścicielem wsi, przed rokiem 1285, był ród Stangów. W latach 1499 i 1501 był tu folwark Bomgart (Baumgart), czyli Sad, który wraz z Czerwonym Dworem, Czołpinem, Zalewicami, Dubielem i Namirowem w 1527 roku należał do Marcina Trebenicza, a potem do Jerzego Sokołowskiego. Tereny te od XVIII wieku zapisywano już jako Nowa Wieś. W tym też wieku Nową Wieś Kwidzyńską kupiła pruska Kamera.

Wielkie zniszczenia we wsi, tak jak w całej okolicy poczyniły wojny szwedzkie. Przeszło połowę ludności w XVII i XVIII wieku stanowili Polacy. W roku 1788 odnotowano, że areał wsi wynosił 18 łanów i tyleż samo mórg. Żyło tu 8 gburów, sześciu zagrodników i jeden nauczyciel. Znaczyło to, że we wsi istniała w tym czasie szkoła ewangelicka, w której na przełomie XVIII i XIX wieku około 40 dzieci uczył Ephraim Matthies.

W początkach XX wieku miejscowość została włączona do wsi Tychnowy.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Neudorf na Nowa Wieś Kwidzyńska ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

Zapisy nazewnictwa

  • 1788 - Neudorf (ZtM)
  • 1790 - Neudorf (Srt)
  • 1945 - Neudorf (R)
  • 1951 - Nowa Wieś Kwidzyńska (R)
  • inne spotykane formy (Neudorff, Baumgarth)

Ludność

Rok Liczba mieszkańców
1820 64
1864 54
1905 60
1910 71
1933 77

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła