Kamera Domen i Wojny w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Kamera Domen i Wojny w Kwidzynie (niem. Kriegs und Domänenkammer zu Marienwerder) - 1772 - 1808

Pierwszy rozbiór Polski (1772 rok) oznaczał dla Kwidzyna radykalną zmianę sytuacji. Decyzją króla pruskiego Fryderyka II miasto wyniesiono do rangi stolicy nowo utworzonej Prowincji - Prusy Zachodnie ( Westpreussen), która składała się z ziem zabranych Rzeczypospolitej w I rozbiorze oraz niektórych posiadłości wschodniopruskich państwa pruskiego, w tym Kwidzyn i okolice. To rozległe terytorium rozciągało się od Wałcza na zachodzie do Susza na wschodzie, i od rogatek Torunia na południu po Gdańsk na północy. Kamera podzielona była na powiaty. Nową prowincję podzielono na 11 powiatów - tczewski, starogardzki, malborski, chojnicki, kwidzyński, chełmiński, michałowski, kamieński, wałecki, bydgoski i inowrocławski oraz 6 powiatów miejskich. Zlokalizowano tutaj najważniejszą władzę prowincji – Kamerę Domen i Wojny. Kamera ta, do roku 1782, podlegała bezpośrednio królowi. Organ ten zarządzał aparatem administracyjnym na podległym jej terenie, zajmował się sprawami wojskowymi, podatkowymi, a także niektórymi działami sądownictwa. Reformy administracji i szkolnictwa, podjęte po przegranej Prus w wojnie z Francją na początku XIX wieku, doprowadziły do rozgraniczenia dotychczasowych kompetencji władz prowincjonalnych. W ich wyniku od końca 1808 roku wyłącznym organem władzy administracyjnej na szczeblu prowincji stała się kamera, zwana odtąd Regencją Kwidzyńską (niem. Königlishe Regierung zu Marienwerder). W wyniku kolejnych reform z lat 1815 i 1816 stolicą Prowincji Zachodniopruskiej stał się Gdańsk, natomiast Kwidzyn został siedzibą jednego z dwóch obwodów regencyjnych (niem. Regierungsbezirk), na które została podzielona ta prowincja. Nigdy więcej Kwidzyn nie był centrum administracyjnym tak rozległego terytorium.

Źródła