Kampangen

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ2aeb3f48381e8e34-googlemap-00000000-QINU

Kampangen na mapie

Spis treści

Historia

Kampangen to osada położona kilometr na północny wschód od Wiślin. W roku 1575 ustanowiono przywilej dla pięciu osadników holenderskich na założenie osady Capainen.

W roku 1905 osadę zamieszkiwało 74, a w 1910r. - 69 mieszkańców.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Kampangen na Kępiny ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

Zapisy nazewnictwa

 • 1575 - Capainen (Cr)
 • 1586 - Campanien (Cr), Compannien (ZtM)
 • 1686 - Companien (ZtM)
 • 1713 - Campanien (ZtM)
 • 1729 - Koppangen (ZtM)
 • 1742 - Compangen (ZtM)
 • 1790 - Campangen (Srt)
 • 1882 - Kompanie (SG)
 • 1945 - Kampangen (R)
 • 1951 - Kępiny (R)
 • inne spotykane formy (Compainen, Paradies)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła