Jerzy Kosacz

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Jerzy Kosacz

Jerzy Kosacz, ur. 24 lutego 1942 r. w Budsławiu (obecnie Białoruś). Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1971).

W latach 1962 - 1963 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1964 - 1966 i 1976 - 1981 bibliotekarz w Bibliotece Miejskiej w Kwidzynie, 1973 - 75 nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W 1963 roku współtwórca Koła Młodych Literatów w Gdańsku.

W NSZZ "Solidarność" od 1980, współorganizator MKZ w Kwidzynie, wydawca „Biuletynu Związkowego MKZ «S» w Kwidzynie” oraz „Poradnika Prawnego MKZ «S» w Kwidzynie”. W 1981 przewodniczący MKK w Kwidzynie. Internowany 12 grudnia 1981, osadzony w ZK w Iławie, zwolniony w marcu 1982. Zwolniony z pracy. 1982-90 stolarz we własnym zakładzie rzemieślniczym w Białkach koło Kwidzyna. W latach 1982-89 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy katedrze Św. Jana w Kwidzynie, współorganizator pomocy dla osób represjonowanych, przewodniczący podziemnej MKK w Kwidzynie. Aresztowany 15 grudnia 1985, osadzony w ZK w Elblągu, zwolniony w marcu 1986 na mocy amnestii.

W 1991 w PC, 1991 - 2000 zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu. Od 2000 roku na emeryturze.

Od listopada 2008 roku zamieszkały w Sadlinkach.

Jerzy Kosacz zmarł 8 marca 2015 roku pozostawiając w żalu Rodzinę i przyjaciół.

______________________________________________________

Na podstawie: "Encyklopedia Solidarności"