Zakład Karny w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Zakład Karny w Kwidzynie mieszczący się przy ul. Lotniczej wybudowany został w latach 1974 - 1975. Jego naczelnikami ( od 1996 roku dyrektorami ) byli:

  • Kazimierz Ćwirko ( 1976 - 1978 )
  • Stefan Mikołajczyk ( 1978 - 1982 )
  • Juliusz Pobłocki ( 1982 - 1983 )
  • Mieczysław Pyżyk ( 1983 - 2006 )
  • Jerzy Zimnicki ( 2006 - 2007 )
  • Krzysztof Czermański ( od 2007 roku )

W stanie wojennym w zakładzie tym przetrzymywano internowanych działaczy NSZZ "Solidarność". W dniu 14 sierpnia 1982 roku doszło do buntu i pobicia internowanych.

Źródło

Przewodnik po Powiślu. Powiat Kwidzyński