Ulica Piotra Połomskiego w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ4fe68ec055db0e88-googlemap-00000000-QINU

Ulica Połomskiego na mapie


ul. Piotra Połomskiego - ulica o charakterze osiedlowym w Kwidzynie na osiedlu Hallera. Łączy ulicę gen. Józefa Hallera z ulicą Łużycką. Pierwszy odcinek (ok 100 m - do wjazdu na zaplecze szpitala) otwarty jest dla ruchu w obu kierunkach, po obu jego stronach znajdują się ogólnodostępne parkingi. W dalszej części, aż do końca, jest ulicą jednokierunkową z kierunkiem jazdy w stronę ulicy Łużyckiej, oznakowaną znakiem D-40 - strefa zamieszkania. W związku z tym, na tym odcinku obowiązuje m.in. ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwa przed pojazdami. Na ulicy, w sąsiedztwie bloku pod numerem 7, ustawiony został próg zwalniający, zmuszający do ograniczenia prędkości jazdy.

Spis treści

Zabudowa

Przy ulicy Połomskiego stoi dziewięć budynków. Osiem z nich (nr 1 oraz nry od 3 do 9) to czteropiętrowe, foremne, bloki mieszkalne o płaskim, krytym papą dachu. Zostały one wybudowane pod koniec lat 70-tych XX w. jako spójny architektonicznie element tkanki mieszkaniowej osiedla. Numerem 2 oznaczony został, częściowo niezamieszkały, jednopiętrowy, wolno stojący budynek usługowo-mieszkalny. Jego budowa rozpoczęła się z początkiem lat 90-tych, do dziś nie została w pełni ukończona.

Numeracja budynków wzrasta w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Patrząc od wjazdu na ulicę, budynki o numeracji parzystej znajdują się po lewej, zaś o nieparzystej po prawej jej stronie.

Historia

Wcześniej nosiła nazwę Pawła Findera, jej patron Paweł Finder był chemikiem i polskim działaczem komunistycznym. Patrona ulicy zmieniono uchwałą Nr VII/38/90 1 lipca 1990 roku na Piotra Połomskiego.

Źródła

Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna