Ulica Nowa w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ7b3eb9ae5c4554e7-googlemap-00000000-QINU

Ulica Nowa na mapie

ul. Nowa - równoległa ulica do ulicy Orlej odchodząca od ulicy Szerokiej.

Spis treści

Historia

Ulica Nowa zlokalizowana jest na terenie należącym do dawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa tzw. "Konie" (obecnie Zespół Szkół Technicznych ZST). W tym miejscu mieścił się nieutwardzony plac dla maszyn rolniczych, wykorzystywanych przez szkołę w ramach "zajęć praktycznych".

Nazwa ulicy została ustanowiona uchwałą Nr XVI/142/03 18 grudnia 2003 roku.

Ciekawostki

Nazwa ulicy pochodzi najprawdopodobniej od nazwy firmy "Nowa-Bis" należącej do głównego inwestora budowy osiedla.

Ulica Nowa (w całości) jest pierwszym w Kwidzynie przykładem realizacji zespołów mieszkaniowych z ograniczonym dostępem, tzw. zamkniętych wspólnot, charakterystycznym dla dużych aglomeracji miejskich.

Źródła

Zobacz też

Wykaz ulic Kwidzyna