Rondo Kresowiaków w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ1f76855311ecc1f3-googlemap-00000000-QINU

Rondo Kresowiaków na mapie

Rondo znajduje się u zbiegu ulic Chopina, Górnej, Batalionów Chłopskich, Targowej.

Historia

Nazwę ulicy nadano uchwałą XXXIV/230/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2013 roku.

„Rondo Kresowiaków” czci pamięć mieszkańców Kwidzyna pochodzących z Kresów Wschodnich – Wołynia, Wołkowyska, Grodna, Wilna, którzy po II wojnie światowej zamieszkali w naszym mieście i przyczynili się do Jego odbudowy i rozwoju"

Źródła

  • Uchwała XXXIV/230/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2013.

Zobacz też

Wykaz ulic Kwidzyna