Magia i Czary - Jacek Wijaczka

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

Magia i Czary – książka autorstwa prof. Jacka Wijaczka wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Podtytuł książki brzmi „Polowanie na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach wczesnonowożytnych”. Jak sam autor podaje, wydawnictwo to dotyczy głównie polowania na czarownice i procesów o czary, które odbywały się w Prusach Książęcych w XVI-XVIII w. Autor przedstawia też magiczny świat mieszkańców księstwa pruskiego, ich wyobrażenia o diable, czarownicach i otaczających zewsząd mocach magicznych. Książka liczy 246 ponumerowanych stron. Numer ISBN: 978-73-7441-927-7.

Rozdziały:

  • Magiczny i czarodziejski świat mieszkańców
  • Polowanie na czarownice w Prusach Książęcych
  • Postępowanie sądowe w sprawach o czary

W części początkowej – „Zamiast wstępu” znajdują się przykłady przebiegu procesów o czary w Prusach Książęcych. Jeden z przytoczonych opisów dotyczy trzech mieszkanek Kwidzyna i powiatu, które zostały posądzone o czary. Wymieniane są Anna Wieczorkowa, Anna Krainiczka i Regina Raduniowa. Książka zawiera szczegółowy opis przypadków wymienionych „czarownic”. Ponadto w książce odnaleźć można wiele przypadków czarownic, ludzi posądzonych o czary i kontakt z diabłem, z miasteczek i wsi położonych w okolicach Kwidzyna.

Cytat z książki: „Ogółem sądy Prus Książęcych sądziły w 359 znanych nam procesach o czary co najmniej 511 kobiet i mężczyzn, z których na stos i pod miecz trafiło 164 osoby, 148 kobiet i 16 mężczyzn (ogółem 32% sądzonych)”.