Jacek Wijaczka

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jacek Wijaczka – autor m.in. książki "Magia i Czary", profesor zwyczajny w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podejmowana problematyka badawcza w dużej mierze obejmuje dzieje Prus Książęcych i Królewskich w XVI-XVIII w.