Kościół p.w. Świętej Rodziny w Ryjewie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Sanktuarium Świętej Rodziny. Fot. Drosik

Historia kościoła p.w. Świętej Rodziny w Ryjewie zaczyna się w roku 1897 od zakupu przez wspólnotę katolicką domu z przeznaczeniem na plebanię, w którym zamieszkał pierwszy stały duszpasterz ks. Józef Romahn (31.08.1866 - 27.01.1944). Dnia 5 października 1907 roku po długich bataliach z władzami pruskimi piętrzącymi trudności pozyskano zgodę na budowę kościoła parafialnego. Sama budowa kościoła rozpoczęła się 9 kwietnia 1908 roku od wmurowania kamienia węgielnego, pod którym umieszczono mosiężną puszkę z upamiętniającym ten fakt dokumentem. Budową kierował Schultz z Gniewa. Kościół wzniesiono na zboczu wzgórza, na sztucznie utworzonym tarasie, z czerwonej cegły pozyskanej z cegielni Lisowskiego z Nowej Wsi, na podmurówce z kamienia, na kamiennym fundamencie. Całkowita długość świątyni wynosi 41,8 m., szerokość 16 m., a wysokość kościelnej wieży wraz z krzyżem liczy ok. 53 metry. Wnętrze jest trójnawowe, z wydzielonym po wschodniej stronie prostokątnym prezbiterium, przesklepione sklepieniem gwiaździstym, podpartym dwoma rzędami ośmiobocznych filarów sprowadzonych z Królewca. W tej neogotyckiej świątyni umieszczono ołtarz główny z obrazem Świętej Rodziny, dwa ołtarze boczne - ku czci Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha, chrzcielnicę, konfesjonały, ambonę oraz 84 ławki dla wiernych. Na drewnianym chórze muzycznym umieszczono zbudowane na początku XX wieku przez zakład Vitalisa Stange z Braniewa 16 głosowe organy. Budowę zakończyła uroczysta konsekracja przeprowadzona przez biskupa warmińskiego Augustyna Bludau w dniu 1 października 1909 roku. Rok później przy kościele zbudowano plebanię i utworzono cmentarz. Na mocy dekretu biskupa warmińskiego z dnia 9 sierpnia 1910 roku pierwszym proboszczem parafii, liczącej w owym czasie 725 dusz, w Ryjewie został budowniczy kościoła ks. Józef Romahn, który pełnił tam posługę do swej śmierci w roku 1944.

W 1934 roku biskup warmiński Maksymilian Kaller ustanowił w Ryjewie Sanktuarium Świętej Rodziny. Decyzja ta została potwierdzona 20 października 1987 roku przez biskupa warmińskiego dr Edmunda Piszcza. Uroczysta Msza święta - Suma odpustowa dla pielgrzymów odprawiana jest na placu przed figurą Najświętszej Maryi Panny. Świątynia ta jest jednym z najstarszych sanktuariów na terenie diecezji elbląskiej. Obecnie proboszczem parafii Świętej Rodziny jest ks. Dariusz Morawski.

Sanktuarium Świętej Rodziny 
w Ryjewie
 wraz z cmentarzem, plebanią oraz przyległą zielenią wpisany został do rejestru zabytków woj. pomorskiego [rej. nr 333/94 z dnia 11.02.1994 r.]. Położone jest przy ul. Grunwaldzkiej 40.