Jerzewo

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Jerzewo na mapie

Jerzewo to wieś wchłonięta w roku 1928 przez Brachlewo. Nazwa powstała od imienia Jerzy z przyrostkiem -ewo.

Spis treści

Historia

Gdy niemcy rozciągnęli nazwę leśniczówki i stacji kolejowej Rachelshof w roku 1928 na wsie Jerzewo, Brachlewo i Ostrów, autochtoniczna ludność polska rozciągnęła nazwę Jerzewo na Brachlewo. W roku 1905 osadę zamieszkiwało 306, a w 1910 - 295 mieszkańców.

Po wojnie dotychczasowa nazwa Jerzewo Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720) została zachowana bez zmian.

Zapisy nazw

  • 1647 - Derszewo (F)
  • 1763 - Jerzewo (ZtM)
  • 1776 - Jerszewo, Gerszewo, Gierszewo (ZtM)
  • 1790 - Jerszewo (Srt)
  • 1882 - Jerzewo (SG)
  • 1927 - Jerszewo (Krzep)
  • 1951 - Jerzewo (R)
  • inne spotykane formy (Jerßewo, Jerschewo, Racholshoff, Rachelshof, Brachlewo)

Źródła

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego